Бізнес планування, послуги з розробки фінансової моделі інвестиційної ідеї, проекту, програми

При розробці бізнес плану, його обсяг, зміст і структура, моделюються під цілі і завдання для яких він розробляється. Адаптація бізнес плану, дозволяє підвищити його ефективність як інструменту.

В якості певної адаптації бізнес плану до початкової стадії передінвестиційного етапу, фахівці APP-Invest, пропонують використовувати форму так званої фінансової моделі проекту, яка представляє з себе короткий за змістом бізнес план з основним нахилом на опис економічної частини інвестиційного проекту.

Фінансова модель інвестиційного проекту, це ефективний інструмент інвестиційного планування, а також зручний документ для проведення переговорів з інвестором. Інвестиційне обгрунтування в формі фінансової моделі, дозволяє Замовнику, інвестору, кредитору, в короткій формі, отримати більшість необхідної інформації про інвестиційний проект і доцільность його реалізації в цілому.

APP-Invest в рамках роботи по інвестиційному напрямку, пропонує послуги з розробки бізнес планів інвестиційних проектів різного об’єму і складності.

Опис послуги з розробки фінансової моделі для інвестиційної ідеї, проекту, програми, читайте за посиланням: розробка фінансової моделі інвестиційного проекту.

Основна інформація про APP-Invest

APP-Invest це професійна консалтингова компанія яка працює в сфері інвестицій. Основними напрямками діяльності компанії, є: управління будівельними інвестиційними проектами; інжиніринг; консалтинг; юридичні послуги.

Основну інформацію пов’язану з APP-Investможно знайти на сторінці сайту: інформація про APP-Invest.

Компанія спеціалізується на комплексному супроводі та управлінні інвестиційними проектами. Для ефективного супроводу інвестиційних проектів компанія здійснює діяльність за кількома основними напрямками перерахованими вище.

Напрямки діяльності APP-Invest дозволяють забезпечити належну реалізацію інвестиційного проекту, яка буде повністю відповідати критеріям Замовника. Важливою перевагою компанії є – досвід фахівців у сфері консалтингу та права, який дозволяє ефективно ідентифікувати більшість ризиків які виникають у процесі реалізації інвестиційних, на початкових стадіях, або навіть до їх появи в рамках проекту, чим мінімізувати негативні наслідки від їх настання.

Відповіді на типові запитання

Клієнти компанії, звертаючись за порадою або консультацією до фахівців APP-Invest, задають безліч різних питань на юридичну тему, тему інвестицій та управлінням бізнесом.

Частина поширених запитань, будуть розміщені на сторінці /uk/faq, що дозволить відвідувачам сайту отримати змістовну відповідь на стоїть питання у відповідній категорії (управління проектами, інвестиції, юридичні питання, бізнес і т.д.).

На вказаній сторінці ви знайдете потрібні Вам відповіді на свої питання у формі “запитання – відповідь”. Таке виклад допоможе швидко і ефективно знайти потрібну інформацію.

Що буває при неправильному управлінні проектом в картинках

Управління проектом це системна робота вимагає високого рівня навичок та компетенції у фахівця який його здійснює. Рівень якості управління впливає на результат проекту. Помилки припускають фахівці будь-якого рівня, що є невід’ємною частиною процесу управління.

Візуалізацію в картинках, результату неправильного управління окремо взятими процесами управління, ви можете знайти за посиланням: управління будівельними інвестиційними проектами і програмами. Ця візуалізація, допомагає візуально уявити підсумок, який очікує управлінця в разі ігнорування або неправильного управління процесом.

Порядок надання послуг

Принципи організації спільної роботи

APP-Invest організовує спільну роботу з клієнтами компанії на основі базових принципів які включають відкритість, чіткість і сумлінність щодо виконання зобов’язань.

Чітке визначення спільних цілей, сумлінне виконання зобов’язань, – це запорука успішної співпраці.

Пропонуємий порядок організації

Для поліпшення якості послуг, що надаються, APP-Invest пропонує наступний порядок організації співробітництва:

 1. Формування завдання (заявки) клієнтом, або проведення консультації (переговорів), для формування завдання на виконання послуг (робіт) спільно з фахівцем APP-Invest;
 2. Узгодження та укладення договору / контракту на надання послуг, робіт, доручення;
 3. Виконання послуг, робіт, доручення.

Передконтрактне узгодження послуг

Форма, обсяг і зміст послуг узгоджується під час консультації. Як можливі варіанти, можуть розглядатися:

 • організація виконання робіт / послуг у формі окремо взятого доручення (або декількох доручень). При організації робіт в цій формі, узгоджується процедура виконання (яку встановлює Замовник або Виконавець залежно від порядку здійснення робіт за контрактом) і очікуваний від виконаних робіт, результат;
 • організація виконання робіт / послуг у формі консультаційного супроводу.

Для проведення консультації і формування завдання на виконання робіт / послуг, ви можете звернутися по контактними даними вказаними на сайті APP-Invest.

Повернення до змісту статті:

Проектно-орієнтований підхід до управління бізнесом

Управління інвестиційним проектом

Будь-яке бізнес середовище в силу різних причин (серед яких: персонал, бізнес умови і середовище навколо проекту, природні умови існування проекту в навколишньому світі, і інші) вимагає «управління». Природно виникає питання про те, що таке управління і як досягти певних результатів в даному середовищі.

Якщо ви пропрацювали в сфері управління років 15, брали участь в будівельних і виробничих проектах то для Вас відповідь проста. Для фахівців з досвідом поменше ситуація складніша.

Не секрет, що саме управління, є найбільш складним і відповідальним процесом в рамках будь-якої бізнес системи. Складність процесу супроводжується високою вартістю помилок які допускаються при його здійсненні, таким чином роблячи їх фактично неприпустимими для бізнесу. Таке розуміння питання, ставить перед бізнесом необхідність в “ефективності” управління, як важливої обставини безпосередньо пов’язаної з виживанням бізнесу.

“Тобі потрібно бігти щосили, щоб залишатися на тому ж самому місці. Якщо ти хочеш отримати що-небудь ще, тобі потрібно бігти в два рази швидше” Л. Керролл “Аліса в країні чудес”

Управління інвестиційним проектом, це комплекс заходів спрямованих на досягнення ефективних цілей проекту, розтягнутих у відрізку часу і які висловлюються в кількісних / якісних показниках. Будь-який вплив на проект здійснюється керуючим впливом. За допомогою нього керівник – направляє, контролює, оцінює і доводить проект до логічного кінця.

Головна мета управління – це досягти керованості системи.

В ході розвитку розуміння управління як специфічної області діяльності, виникло розуміння про необхідність відокремлення проектно-орієнтованого підходу щодо управління інвестиційними проектами як окремої форми організації управління бізнес системою. Таке відокремлення, обумовлено специфічними особливостями реалізації інвестиційних проектів і унікальністю управлінських та організаційних прийомів які можна застосувати в умовах мінливого ​​та нестабільного середовища реалізації проектів, які відрізняються від інших функціональних управлінських систем.

Таким чином, кажучи про проектний-орієнтований підхід як окрему форму управлінської діяльності, можна сказати, що він відрізняється індивідуальною системою наборів управлінських та організаційних прийомів, інструментів, заходів, які є більш ефективними для реалізації інвестиційних проектів, ніж у інших форм організації управління.

Специфіка проектно орієнтованого підходу

Специфічність самого «управління» полягає в тому що воно використовує інструменти бізнес середовища як такого, тобто тільки те, що має в розпорядженні саме бізнес середовище.

Проект існує в системі з унікальними складовими і невизначеності результату, що виділяє його із загальної бізнес середовища, де існує певна ступінь прогнозованості і задані параметри середовища.

Досвід розвинених країн світу, говорить про ефективності проектного підходу для вирішення ряду питань, що стосуються бізнесу і соціальної, наукової, виробничої сфер. Своєчасний перехід на проектно-орієнтовану систему управління інвестиційними проектами виступив в якості потужного інструменту стимулювавшого вихід з економічної кризи таким країнам як ФРН, Японія, Корея, США та інших.

Свою ефективність проектне орієнтоване управління демонструє в умовах соціальної та економічної нестабільності, що актуально для країн, що розвиваються, для яких частими проблемами є: мало пророблене Законодавство; негативні інциденти щодо верховенства права; нестабільність економічного середовища, включаючи спекуляції, зростання цін, дефіцит і міграцію трудових ресурсів; пов’язаних з переходом від державного управління на ринкову економіку; нестабільної податкової системи; та інших.

В рамках навіть таких негативних умов, проектно орієнтований підхід дозволяє:

 • стабільно розвиватися;
 • мати легко врегульовану і чітко керовану структуру, при цьому максимально мінімізувати витрати на апарат компанії;
 • і нарешті отримувати чітке уявлення про ефективність процесів в роботі і про якість роботи свого персоналу.

Оцінка ефективності управління

Оцінюючи ефективність і якість управління, необхідно враховувати два важливі чинники:

 1. Будь-який проект включає базову збалансовану систему показників: якість / час / вартість, які можуть бути оцінені в процесі і по завершенню реалізації інвестиційного проекту;
 2. управління здійснюється керуючим впливом, а тому доцільно оцінювати його ефективність з урахуванням основних властивостей такого впливу.

Система співвідношень якість / час / вартість розробляється на початкових стадіях реалізації інвестиційного проекту, таким чином позначаючи систему цілей які повинні бути досягнуті в процесі реалізації проекту. Така система, принципово зрозуміла на базовому рівні і реалізується в більшості діючих проектів в залежності від обраних проектних пріоритетів.

Відносно ефективності управлінського впливу, питання більш складне. Необхідно враховувати його основні властивості, на підставі яких розробляється індивідуальна оцінка ефективності впливу, яку умовно також можна перевести в систему з оцінкою якості, часу, витрат.

Тобто, першиою властивістю управління є здатність впливати на керований об’єкт, а відповідно ефективність впливу необхідно оцінювати. Вся система оцінки повинна в підсумку звестися до кількісних математичним показниками.

Другою властивістю є те, що будь-який керуючий вплив, тягне за собою наслідки від яких на пряму залежатиме результат проекту в цілому. Відповідно неправильна оцінка цілей, завдань або показників – може привести до краху.

Третьою властивістю управління є його цілеспрямований вплив, точність якого впливає на результат.

Розвиток проектно-орієнтованого управління

Системи оцінки показників і результатів, виробляються роками. Кожен керівник має свої критерії оцінки, вони багато в чому інтуїтивні і не завжди є показниками проекту, що ускладнює розвиток управління як системи знань. Часто буває, що цілі проекту не мають значення, а його результат можна оцінити тільки в системі і логічному зв’язку з іншими проектами, деякі проекти з самого початку провальні і не залежать від зусиль керівника, інші спрямовані на знищення діяльності підприємств і т.п.- тому оцінка результату, це щось більше ніж пара цифр і рівень керуючого ними не оцінити…

Як висновок, можна сказати, що управління є відокремленим і специфічним видом діяльності, який істотно впливає на результати діяльності. Оцінити ефективність управління можливо тільки за результатом.

Розвиток проектно-орієнтованого управління неминуче і обумовлено його економічною ефективністю. Подальший розвиток, крім бізнес сектора, буде включати застосування такого підходу повністю або частково в соціальних та інших державних проектах.

Повернення до змісту в статті:

Вихідні дані для розробки проектної документації на об’єкт нерухомості

Щодо поняття проект

Говорячи про проект, необхідно чітко розмежувати термінологічне розуміння використонуємого терміну. У загальних рисах, проект – це комплекс заходів, планів, дій спрямованих на створення нової цінності.

З точки зору теорії управління, в контексті терміна проект розуміється інвестиційний проект в цілому включаючи всі основні етапи та стадії, з притаманними різнобічними інтересами учасників інвестиційного проекту, процесами, стадіями і т.д..

Розробка проектної документації це загальновідома форма інженерно-конструкторської діяльності. При розробці проектної документації проект це чітко розмежований бачення щодо створення конкретного об’єкта будівництва.

Таким чином відмінність термінології на базовому рівні полягає в баченні створюваної цінності, де в рамках управлінського уявлення це може бути будь-яка цінність, а в рамках інженерної розробки, таке уявлення вже зведено до конкретних параметрів цінності, на основі яких вона допрацьовується і упредметнюється.

Склад вихідної документації для проекту

Кожен проект унікальний в своєму роді, то кожному з них притаманні особливості, які слід враховувати, як при проектуванні, так і при підготовці до проектування.

Підготовка до проектування, це відокремлений процес в рамках реалізації будівельного проекту. Залежно від точки зору, цей процес може включати різну за змістом документацію.

При класичної інженерної розробці проектної документації проектна документація буде складатися з: технічного завдання, дозвільних документів на проектування, архітектурно проектне завдання.

В рамках управлінського підходу, важливим елементом є підготовка так званої концепції проекту як спеціального розділу проектної документації.

Концепція проекту, може включати в себе розділи інвестиційного планування розроблені раніше або для подальшого використання в якості матеріалів для переговорів з потенційними інвесторами або кредиторами.

Зміст вихідної документації проекту

Необхідний обсяг вихідних даних для проектування та інших документів, повинен мати приблизно наступний склад документації:

1. Розділ з технічним завданням на проектування.

Технічне завдання включає два розділи:

 • завдання Замовника (ініціатора розробки проектної документації);
 • технічне завдання по параметрам місцевих будівельних норм.

Технічне завдання Замовника, розробляється для конкретизації параметрів проекту, в першу чергу щодо базових характеристик які безпосередньо впливають на його цільове призначення і економічну складову. Ця частина, готується з боку Замовника (або спільно з проектувальником за проектом).

Для приведення проекту у відповідність з Національним Законодавством (узгодження проекту в містобудівної комісії), розробляється інший розділ технічного завдання щодо проекту.

Склад і зміст документів у розділі визначається діючими державними будівельними нормами (ДБН) на момент підготовки до проектування. Для розробки бажано проконсультуватися з проектувальником який вже має досвід проектування або можливо навіть передоручити виконання даних робіт йому, так як технічне завдання специфічний вид робіт який вимагає певних знань, досвіду і компетенції для розрахунків і розуміння порядку та процедур виконання будівельно – монтажних робіт.

2. Розділ з дозвільною документацією.

Розділ з дозвільною документацією включає в себе правовий опис поточного стану земельної ділянки, компанії яка здійснює розробку проектної документації та будівництво. Ліцензії та сертифікати фахівців які здійснюють проектування і будівництво. Дані про відвід землі. Договору на власність або оренду землі. Дана документація включається в проект при узгодженні.

3. Розділ з документацією яка описує ситуацію із земельною ділянкою під будівельний об’єкт.

Документація включає: генеральний план земельної ділянки, ситуаційний план земельної ділянки, топографічний план і зйомка ділянки, живі фотографії з ділянки, дані про існуючі будови, сміття і т.п. на ділянці і іншу документацію.

4. Розділ з технічними умовами, які включають дві частини:

 • Дані про точки підключення до комунікацій на ділянці, і в районі;
 • Дані про можливі потужності технічних комунікацій. У якості технічних умов (ТУ) можуть виступати більше 20 норм, – все залежить від норм, розміру будівлі, плями забудови і т.п. З основних технічних умов: водопостачання і каналізація, електроенергія, газ, державної авто-інспекції (ДАІ), опалення, радіофікація і т.п..

Технічні умови, крім отримання, на цій стадії, можуть включати і узгодження умов підключення в разі критичної важливості щодо подальшої реалізації будівельного проекту.

5. Розділ з архітектурно проектним завданням

Тут все згідно з державними будівельними нормами (ДБН), а також розпорядженням місцевих органів самоврядування щодо будівництва та вимог до об’єктів архітектури.

6. Розділ з баченням концепції проекту від Замовника.

Документація з цього розділу, може включати основні параметри для проекту (терміни, вартість, якість), замальовки, розрахунки, маркетинговий план, побажання, ідеї від Замовника щодо технічної та архітектурної частини.

Щодо підготовки вихідної документації

Підготовка проектного розділу з вихідними даними для проектування об’єкта нерухомості включає в себе діяльність по:

 • розробці окремих розділів учасниками будівельного проекту,
 • отримання дозволів, технічної та проектної документації від місцевих державних органів а також органів самоврядування,
 • узгодження технічних умов та проектної документації,
 • розробці проектної, інженерної, конструкторської документації.

Вихідні дані необхідні для формування на ранній стадії реалізації проекту, прийнятного уявлення про майбутнє проекту та його потенційних техніко-економічні характеристики.

В цілому, якщо немає досвіду в подібних заходах зі збору даних, краще довіритися фахівцям. Самостійні походи займуть багато часу, грошей і нервів…

Return to content in article:

Актуальні проблеми розвитку бізнесу в Україні

Причини проблем для бізнесу

Існує безліч причин прямим чином впливають на розвиток і формування українського бізнесу. Спробуємо їх згрупувати, у міру нагальністі:

 1. Пост кризовий стан економіки в цілому.
 2. Політична криза в Україні.
 3. Бездіяльність правоохоронних органів, які по суті стимулюють розвиток різних форм економічних злочинів.
 4. Недосконалість законодавства регулює питання в цілому.
 5. Загальна ментальність в поведінці і мисленні народонаселення України.
 6. Негативне ставлення до роботи і праці в Україні, що на практиці призводить до майже 100%-го спрацьовування ризиків пов’язаних з людським фактором.
 7. І інші.

В цілому, такий стан справ проглядається вже тривалий період часу і на жаль потенційних передумов для почергового вирішення проблем які виникли з періодом не додається.

Говорячи про економіку, звичайно, можна оцінювати такий стан усюди, навіть у найбагатшій державі, таким чином займаючи позицію критики. Але в системі з відсутніми позитивними зрушеннями, перераховані проблеми приймають більш гострий і соціально небезпечний характер.

Пост кризовий економічний стан

Пост кризовий стан економіки – не означає, що ніхто не може заробляти гроші. На практиці робота в країні є. Відбуваються певні рухи, розробляються проекти і т.д.. В цілому робота кипить, правда за неї не платять стільки скільки хотілося б. Методи вирішення проблеми – перехід на світові стандарти управління бізнесом і менше депресії…

Основною проблемою розвитку інвестиційного напряму, є відсутність гарантій повернення коштів. Така відсутність пов’язана з багатьма факторами, наприклад: з відсутністю на ринку стабільних компаній, які планують свою роботу на багато років; відсутність прозорості обліку організацій; політична нестабільність і постійні загрози дефолту, що ще гірше ніж дефолтний стан економіки; цілком стабільний і розвиваємий з боку держави, розвиток рейдерства, яке в основному і захищає сама держава.., і інші.

Слід зазначити, що багато іноземних корпорацій звичайно присутні на ринку України. Деякі навіть цілком успішно розвиваються.

Системну загрозу для держави, представляє послідовний розвал правоохоронної і судової системи. Швидкий доступ до правосуддя, відновлення довіри і юридичної спроможності основних структурних державних органів, буде істотною зрушення в питаннях пов’язаних з відновленням економічного потенціалу і економіки в цілому.

Про інвестиційний потенціал

Інвестиційний потенціал в Україні також присутній. Так чи інакше український ринок досить ємний і потенційно цікавий за рахунок досить великого населення. Важливим фактором для стимулювання інвестицій в найближчий час, буде грати купівельна спроможність населення. Але на жаль, великих успіхів тут немає, вона також повільно але впевнено падає. В результаті, український ринок втрачає свою інвестиційну привабливість.

Втрата інвестиційної привабливості та купівельної спроможності населення, призводить до своєрідного “замкнутому колі”. По скільки інвестицій ставати менше, що знижує добробут населення, а зниження добробуту зменшує інтерес потенційних інвесторів, а відповідно і зменшує їх число.

Правові фактори мають не останнє значення в питаннях формування інвестиційного клімату держави. Можливість відстояти свої права, захистити своє майно і недоторканність до нього, повинні бути нормою і повсякденною буденністю а не навпаки.

Державний устрій, також має сприяти розвитку бізнесу на приватному рівні і в формах державно-приватного партнерства, при цьому забезпечуючи інтереси інвесторів, кредиторів, місцевих юридичних осіб та підприємців.

Ефективне управління як спосіб поліпшення ситуації

При правильному управлінні, держава може розірвати це замкнене коло. Для цього потрібна так звана “політична воля” і гарантії. Для вирішення таких проблем, існують міжнародні програми, донори, інвестиційні фонди. Але держава, має гарантувати інвестору безпечну роботу на території України. Гарантії не полягають в політичних гаслах або обіцянках. По суті, досить лише забезпечити справедливий Суд, який перестане співпрацювати з рейдерами або йти на поводу у політичних партій.

Як, висновок, можна сказати, що забезпечивши інвестора швидким і не упередженим Судом, держава отримає доступ до нових фінансових можливостей і зможе подолати проблеми які повстали перед ним.

Повернення до змісту в статті:

Про розробку бізнес плану

Розробка бізнес планів

APP-Invest здійснює розробку бізнес планів. У розробці бізнес плану беруть участь фахівці APP-Invest які мають практичний досвід в реалізації будівельно – інвестиційних проектів в Україні та за кордоном.

Розробка бізнес плану це складний процес який вимагає кваліфікованих і досвідчених фахівців. При цьому для розробки бізнес плану необхідні фахівці які мають практичний досвід у різних сферах економічної діяльності.

Цінність бізнес плану як інструменту бізнес діяльності, полягає не тільки в обсязі проаналізованої і структурованої інформації, а й в доцільності відповідної обробленої інформації до основних цілей розробки бізнес плану.

Важливою характеристикою в такому випадку, виступає стислість і точність інформації відповідно до досліджуємого економічного об’єкта. При цьому, під точністю необхідно розуміти не тільки відповідність змісту, але і важливість в контексті загального змісту бізнес плану.

Про бізнес план

Бізнес план це задуманий комплекс заходів для досягнення бізнес-цілі. Бізнес план може бути представлений у вигляді документа або бути умовно – теоретичним.

Бізнес план це комплексний документ який включає різні розділи. В ідеалі, для роботи над кожним з розділів які описують бізнес проект необхідний фахівець компетентний в конкретному питанні, що вивчається в розділі. Таке опрацювання бізнес плану дозволить ретельно і всебічно оцінити всі аспекти проекту і отримати достатньо об’єктивний і пророблений документ.

Склад і зміст бізнес плану не може бути стандартним, він унікальний для кожного окремого випадку і змінюється в залежності від завдання поставленого Замовником на його розробку. Мінімальний обсяг бізнес плану для комерційних проектів включає в себе:

 • опис бізнес ідеї і заходів по її досягненню;
 • економічні показники витрат і планованого прибутку.

Розширений бізнес план може включати в себе розділи з:

 • описом цілей і завдань;
 • описом економіки проекту;
 • описом галузі ринку, умов ринку в цілому, конкурентного середовища і тенденцій їх розвитку;
 • ризикографію з оцінкою ризиків і планів по їх мінімізації, включаючи умови для виходу з бізнесу;
 • організаційний план включає всі стадії реалізації проекту (ідеї) і планування ресурсів проекту, в т.ч.: план управління проектом; фінансово-організаційний план; план організації трудових ресурсів; план який включає порядок вирішення юридичних проблем (реєстрації юридичних осіб, отримання ліцензій тощо);
 • проектну документацію, включаючи технічний і технологічний плани;
 • маркетинговий план і стратегічний план позиціонування;
 • опис перспектив розвитку проекту;
 • існуючу дозвільну документацію;
 • опис Замовника, Виконавця та їх можливостей.

Мету розробки бізнес плану визначає Замовник, це може бути як оцінка бізнес ідеї для власного використання так і її обгрунтування для отримання інвестицій.

Напрацювання структури бізнес плану, в першу чергу починається з визначення бізнес ідеї і розробки на її базі принципової бізнес схеми яка лежить в її основі.

Подальша розробка бізнес плану інвестиційного проекту представляє послідовне вивчення запропонованої бізнес ідеї і її схеми, класичними способами економічної оцінки і аналізу, використовуючи існуючі методи бізнес-моделювання, планування і інші.

Системна оцінка в кінцевому підсумку дає відповідь на перспективи пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту. Основними цілями вивчення, для бізнес плану, зазвичай є період окупності інвестиційного проекту і його доцільність.

Практика розробки

Практика розробки бізнес планів показує:

 • розробка бізнес плану це стадійний процес який включає в себе певну послідовність розробки бізнес плану. При правильній побудові процесу розробки бізнес плану, Замовник може уникнути зайвих витрат на його розробку;
 • в розробці та деталізації бізнес плану, можуть брати участь фахівці різного рівня, в тому числі які мають спеціальні знання в галузі банківської і страхової справи. Використання знань таких фахівців поліпшить якість бізнес плану, що важливо якщо мова йде про отримання кредиту або інвестицій у відповідних організацій (банків, фондів, страхових компаній і т.п.);
 • склад і зміст бізнес плану змінюється в залежності від вимог і завдань які ставить Замовник. Зразок складу і змісту бізнес плану читайте за посиланням: опис складу та змісту бізнес плану для інвестиційного проекту або програми. Технічні вимоги до оформлення бізнес плану також визначаються Замовником. Правильна постановка цілей і завдань бізнес плану дозволить ефективно змоделювати зміст бізнес плану і звільнити його від перенасичення інформацією;
 • бізнес план розробляється з метою забезпечення Замовника достовірною інформацією щодо проекту, програми, стратегії, бізнес ідеї і т.п. Бізнес план не повинен розроблятися для спотворення реальних обставин щодо проекту з метою отримання інвестицій (тобто з метою обману інвестора). Хороша бізнес ідея, вже сама по собі цікава і приваблива для інвестора;
 • при розробці бізнес плану, початкову бізнес ідею можна доопрацювати, тобто провести так званий “інжиніринг проекту”, поліпшивши ефективні показники. Варіанти розвитку проекту можна оформити окремими розділами.

З пропозицією APP-Invest по розробці бізнес плану, Ви можете ознайомитися за посиланням послуги з розробки індивідуального бізнес плану для інвестиційного проекту або програми.

Додаткові інформація

Розробка бізнес плану передбачає високий рівень кооперації між Замовником розробки індивідуального бізнес плану і компанією яка здійснює розробку інвестиційного обгрунтування.

Така кооперація, в першу чергу стосується підготовки завдання на розробку і опису основної ідеї бізнес проекту (якщо бізнес ідея не носить формальний характер, як для типового інвестиційного проекту). Але не менш важливим є підготовка завдання на розробку бізнес плану, а також збір необхідної інформації та документації, яка лежить в основі бізнес проекту.

Повнота інформації та якість опрацювання завдання на розробку інвестиційного обгрунтування, визначають обсяг робіт і зміст бізнес плану для інвестиційного проекту. Детальне опрацювання завдання, дозволить підвищити якість бізнес плану в цілому і привести його у відповідність до цілей поставлених Замовником проекту.

Повернення до змісту в статті: