Бізнес планування, послуги з розробки індивідуального бізнес плану для інвестиційного проекту або програми

APP-Invest пропонує послуги пов’язані з розробкою бізнес планів, фінансових моделей, інвестиційних обґрунтувань, тізерів і іншої інвестиційної документації.

Фахівці компанії допоможуть розробити організаційний план реалізації інвестиційного проекту, оцінити більшість ризиків, які виникають в ході реалізації проекту і безпосередньо пов’язані з проектом щодо якого розробляється бізнес план, підготувати чіткий опис цілей і завдань інвестиційного проекту, оцінити його перспективу і період окупності.

Детальний опис за посиланням: послуги з розробки індивідуального бізнес плану для інвестиційного проекту або програми.

Пакети послуг з розробки індивідуального бізнес плану:
ФІНАНСОВА
МОДЕЛЬ
СТАНДАРТНИЙ
БІЗНЕС ПЛАН
ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ
від 300 USDвід 1000 USDвід 2500 USD
від 10 робочих дніввід 15 робочих дніввід 20 робочих днів
ДетальнішеДетальнішеДетальніше
Пакети послуг з розробки індивідуального бізнес плану:
ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ
від 300 USD
від 10 робочих днів
Детальніше
СТАНДАРТНИЙ БІЗНЕС ПЛАН
від 1000 USD
від 15 робочих днів
Детальніше
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
від 2500 USD
від 20 робочих днів
Детальніше

Багаторічний досвід фахівців APP-Invest дозволяє моделювати інвестиційні проекти будь-якого обсягу та складності в залежності від цілей і завдань, які ставить перед собою клієнт компанії. Розроблене нами інвестиційне обгрунтування допоможе вирішити проблеми пов’язані з отриманням інвестицій і оцінкою інвестиційної привабливістю проекту. Організаційні плани проекту, без проблем допоможуть реалізувати інвестиційний проект.

Технічна підтримка користувачів

Розділ технічної підтримки, призначений для підтримки користувачів сайту APP-Invest. Питання які піднімаються в цій темі стосуються виключно роботи сайту. У розділі, Ви можете знайти відповіді на найбільш поширені відвідувачами питання.

На цей час на сайті APP-Invest розміщена наступна інформація:

 1. Про наповнення сайту;
 2. Про копіювання контенту з сайту.

Інформація на сайті постійно оновлюється.

Якщо ви не знайшли матеріал який цікавить вас, зверніться до адміністратора сайту APP-Invest.

Кредитування будівельно – інвестиційних проектів в Україні (кредитна програма )

В рамках співпраці з фінансовими структурами з ЄС, наша компанія пропонує вам можливість отримати кредит під свій інвестиційний проект.

Опис умов видачі кредиту і умов необхідних для його отримання читайте за посиланням: опис кредитної програми фінансування будівельних проектів.

Дана кредитна програма дозволяє Замовнику на кредитне фінансування отримати фінансові кошти в необхідному обсязі під будь-який проект. При це максимальна річна ставка в залежності від проекту не буде перевищувати 7%. Повернення кредиту до 7 років без урахування фінансових канікул

Чи варто підприємству працювати з інвестором і чи потрібні йому інвестиції?

Майже кожне працююче підприємство або бізнесмен в процесі здійснення діяльності, в певний момент стикається з проблемою розвитку бізнесу. Проте не кожен бізнес здатний самостійно вирішити зазначену проблему без залучення додаткових фінансових коштів зі сторони.

Для залучення коштів, необхідно створити вигідний і цікавий проект, який зможе зацікавити інвестора. Але чи варто залучати інвестора в роботу?, або може варто отримати кредит?, або може варто очікувати гранд?. Опис деяких проблем пов’язаних з роботою з інвестором, ви можете знайти в статті, за посиланням: чи варто організації працювати з інвестором або кредитом.

Про управління системами

Управління системами

Щоб розібратись в питанні, що ж таке “управління системами”, необхідно звернутись до первинної інформації, а власне розібратись в питанні що ж таке управління в загалі.

Під системою, розуміють строго визначений набір засобів та інструментів для збору інформації щодо певного об’єкта управління, який в свою чергу має чіткі параметри які підлягають оцінці і регулюванню. У більшості випадків, управління системами пов’язано із замкнутою середовищем з технічної складової (обладнанням, програмним забезпеченням і т.п.).

Управління зазвичай здійснюється в системах, але відбувається це саме тому, що в них первинною, «керуючою» складовою виступає людина, та й створені вони з метою обслуговування інтересів самої людини. Тому управління починається тоді, коли в яких-небудь взаємозв’язках, відносинах, явищах, процесах наявний свідомий початок, інтерес і знання, цілі й воля, енергія і дії людини.

Отже, управління як суспільне явище — це свідома діяльність, свідоме регулювання (впорядкування) відносин між людьми. Управління реалізується за допомогою керуючого вплину на системи взаємовідносин. Необхідність здійснювати управління з’являється там, де потрібно об’єднати і скоординувати зусилля двох і більше людей. До аналогів таких взаємин можна віднести системи в яких в якості сторони відносин виступає автоматизована система (комп’ютер, обладнання, техніка).

У якості систем що підлягають управлінню, зазвичай виступає бізнес процес, його частина або декілька процесів взаємопов’язаних між собою. Об’єднання процесів в систему, дозволяє використовувати управлінські прийоми спрямовані на об’єднання або диверсифікацію бізнес процесів для більш ефективного результату.

Об’єкт управління

Об’єкт управління виступає динамічна система або її модель. У свою чергу, такі системи можна розділити на класи в залежності від участі в них людини:

 • систему автоматичного управління (умовне відсутність людини в контурі управління);
 • автоматизовану систему управління (присутність чеовека).

Управління як функцію може реалізовувати і одна людина. Але предмет самодіяльності та самоорганізації однієї не є цікавим для економічних відносин. Принципи та мотивація у прийнятті тих чи інших рішень одною особою теж вивчаються, так як без розуміння цих принципів не можливо пізнати систему управління в цілому.

При цьому, умовно теоретично в сиcтемі управління, можа передбачити систему управління людини собою, можна виділити певні елементи загально прийнятного терміну “управління”, які підійдуть до цієї системи управління. Більш того, навіть розробити певні схеми та процедури прийняття рішення. Також відомо, що деякі сучасні фахівці, беруть елементи теорії управління и пристосовeють їх до цієї системи. Навіть знаходиться і попит на таке бачення. Зокрема, так званий “тайм менеджент”, який зводять до елементарних навичок заповнення та користування календарем і графіком зустрічей.

В такій системі втрачається логіка “бізнес прийнятності”. В складі бізнес системи, саморганізація це лише один гвинтик у великому механізмі речей які відбуваються. Теорія управлінням бізнесом, розробляється та досліджується з метою надання субєкту управління можливості свідомого керування всім механізмом а не виключною частиною. Це, значно білш складна задача, ніж заповнення календарику.

Загальною складовою управління, є субєкт який керує, та обєкт який підлягає керуванню. Можна виділити різні системи відносин: «людина — техніка», «людина — технологія», «людина — природа», «людина — техніка (технологія) — природа» та ін., в площині яких відбувається процеси: які підлягають керівному впливу, виникають обставини без врахування яких керування може спричинити пряму шкоду.

Керівний вплив

Керівний вплив здійснюється для досягнення певних цілей, які ставить сам субєкт. При цьому, вплив застосовується із урахуванням особливостей відносин систем управління, де кожна група, матиме свої унікальні і особливі властивості. Субєкт який здійснює управління, має їх дослідити для здійснення ефективного впливу (який спричиняє наслідки у вигляді досягнення поставлених цілей).

Постає питання у необхідності дослідження всіх властивостей системи. Звичайно, чим більшим обємом інформації володіє субєкт управління, тим нібито кращим має ставати керівний вплив. Але в сучасному розумінні управління бізнесом, таке твердження не є прийнятним, а поняття ефективного впливу та “правильності” впливу за рахунок усвідомленності субєкта не є тотожними. В звязку із чим, це питання знаходить “не наукову відповідь”, а саме, що субєкт управління, має знати те, що має знати, тобто не відомо, чи потрібно знати більше чим знаєш, оскільки можна потрапити до так званої “інформаційної пастки” і погіршити реальну ефективність управління.

Загально прийнятним рішенням, вважаєтся дослідження виключно “ризиків”, які виникають в системі управління в звязку із їх унікальними властивостями. Наприклад для системи «людина-людина», може бути ризик людського фактору, який зумовлено психологічними властивостями осіб що взаємодіють, а для системи «людина – техніка» це вже зовсім інша група факторів (поломка через експлуатацію, забезпечення сировиною для роботи обладнання, оптимізація виробничих процесів та інші).

Ефективне управління

Ефективне управління «спеціаліста з цих питань» – вимірюється чинниками, як не є відображенням процесу, а результат керування керівником процесу, цілком логічно вписується в кількісно / якісні показники процесу (програма, проектів, задач і т.п.). Цей факт викликає непорозуміння та складності в оцінці здібностей керівника на стадії застосування керівного впливу. В результаті, отримати відповідь на питання “чи можна було краще?” не завжди можливо.

Для початківців, які займаються управлінням, така постановка питання може здатись складною, адже на всі питання бажано мати просту відповідь, проте такої відповіді немає.

Ефективність управління, як і в будь-який інший керованої системі, зводиться до планування, організації та проведенні заходів, для досягнення основних цілей які стоять перед системою (моделлю системи). Цілі існування фіксуються в конкретних параметрах які можуть бути досягнуті в процесі існування системи (в процесі діяльності).

Оцінка досяжності результату, окремий процес, який в тому числі може бути включений як один з основних процесів системи.

Як висновок, можна сказати, що єфективне управління суттєво залежить від самого субєкта управління, здатність вирізняти системи управління та вивчення цих ситем (зокрема ризиків які виникають в звязку з їх особливістю), може мати позитивний вплив на здатність субєкта керувати цією системою, за умови логічного (розумного) відобмеження необхідної інформації від надлишкової, що в свою чергу матиме позитивні наслідки в питанні досягнення поставлених цілей.

Повернення до змісту в статті:

Проектно-орієнтований підхід до управління бізнесом

Управління інвестиційним проектом

Будь-яке бізнес середовище в силу різних причин (серед яких: персонал, бізнес умови і середовище навколо проекту, природні умови існування проекту в навколишньому світі, і інші) вимагає «управління». Природно виникає питання про те, що таке управління і як досягти певних результатів в даному середовищі.

Якщо ви пропрацювали в сфері управління років 15, брали участь в будівельних і виробничих проектах то для Вас відповідь проста. Для фахівців з досвідом поменше ситуація складніша.

Не секрет, що саме управління, є найбільш складним і відповідальним процесом в рамках будь-якої бізнес системи. Складність процесу супроводжується високою вартістю помилок які допускаються при його здійсненні, таким чином роблячи їх фактично неприпустимими для бізнесу. Таке розуміння питання, ставить перед бізнесом необхідність в “ефективності” управління, як важливої обставини безпосередньо пов’язаної з виживанням бізнесу.

“Тобі потрібно бігти щосили, щоб залишатися на тому ж самому місці. Якщо ти хочеш отримати що-небудь ще, тобі потрібно бігти в два рази швидше” Л. Керролл “Аліса в країні чудес”

Управління інвестиційним проектом, це комплекс заходів спрямованих на досягнення ефективних цілей проекту, розтягнутих у відрізку часу і які висловлюються в кількісних / якісних показниках. Будь-який вплив на проект здійснюється керуючим впливом. За допомогою нього керівник – направляє, контролює, оцінює і доводить проект до логічного кінця.

Головна мета управління – це досягти керованості системи.

В ході розвитку розуміння управління як специфічної області діяльності, виникло розуміння про необхідність відокремлення проектно-орієнтованого підходу щодо управління інвестиційними проектами як окремої форми організації управління бізнес системою. Таке відокремлення, обумовлено специфічними особливостями реалізації інвестиційних проектів і унікальністю управлінських та організаційних прийомів які можна застосувати в умовах мінливого ​​та нестабільного середовища реалізації проектів, які відрізняються від інших функціональних управлінських систем.

Таким чином, кажучи про проектний-орієнтований підхід як окрему форму управлінської діяльності, можна сказати, що він відрізняється індивідуальною системою наборів управлінських та організаційних прийомів, інструментів, заходів, які є більш ефективними для реалізації інвестиційних проектів, ніж у інших форм організації управління.

Специфіка проектно орієнтованого підходу

Специфічність самого «управління» полягає в тому що воно використовує інструменти бізнес середовища як такого, тобто тільки те, що має в розпорядженні саме бізнес середовище.

Проект існує в системі з унікальними складовими і невизначеності результату, що виділяє його із загальної бізнес середовища, де існує певна ступінь прогнозованості і задані параметри середовища.

Досвід розвинених країн світу, говорить про ефективності проектного підходу для вирішення ряду питань, що стосуються бізнесу і соціальної, наукової, виробничої сфер. Своєчасний перехід на проектно-орієнтовану систему управління інвестиційними проектами виступив в якості потужного інструменту стимулювавшого вихід з економічної кризи таким країнам як ФРН, Японія, Корея, США та інших.

Свою ефективність проектне орієнтоване управління демонструє в умовах соціальної та економічної нестабільності, що актуально для країн, що розвиваються, для яких частими проблемами є: мало пророблене Законодавство; негативні інциденти щодо верховенства права; нестабільність економічного середовища, включаючи спекуляції, зростання цін, дефіцит і міграцію трудових ресурсів; пов’язаних з переходом від державного управління на ринкову економіку; нестабільної податкової системи; та інших.

В рамках навіть таких негативних умов, проектно орієнтований підхід дозволяє:

 • стабільно розвиватися;
 • мати легко врегульовану і чітко керовану структуру, при цьому максимально мінімізувати витрати на апарат компанії;
 • і нарешті отримувати чітке уявлення про ефективність процесів в роботі і про якість роботи свого персоналу.

Оцінка ефективності управління

Оцінюючи ефективність і якість управління, необхідно враховувати два важливі чинники:

 1. Будь-який проект включає базову збалансовану систему показників: якість / час / вартість, які можуть бути оцінені в процесі і по завершенню реалізації інвестиційного проекту;
 2. управління здійснюється керуючим впливом, а тому доцільно оцінювати його ефективність з урахуванням основних властивостей такого впливу.

Система співвідношень якість / час / вартість розробляється на початкових стадіях реалізації інвестиційного проекту, таким чином позначаючи систему цілей які повинні бути досягнуті в процесі реалізації проекту. Така система, принципово зрозуміла на базовому рівні і реалізується в більшості діючих проектів в залежності від обраних проектних пріоритетів.

Відносно ефективності управлінського впливу, питання більш складне. Необхідно враховувати його основні властивості, на підставі яких розробляється індивідуальна оцінка ефективності впливу, яку умовно також можна перевести в систему з оцінкою якості, часу, витрат.

Тобто, першиою властивістю управління є здатність впливати на керований об’єкт, а відповідно ефективність впливу необхідно оцінювати. Вся система оцінки повинна в підсумку звестися до кількісних математичним показниками.

Другою властивістю є те, що будь-який керуючий вплив, тягне за собою наслідки від яких на пряму залежатиме результат проекту в цілому. Відповідно неправильна оцінка цілей, завдань або показників – може привести до краху.

Третьою властивістю управління є його цілеспрямований вплив, точність якого впливає на результат.

Розвиток проектно-орієнтованого управління

Системи оцінки показників і результатів, виробляються роками. Кожен керівник має свої критерії оцінки, вони багато в чому інтуїтивні і не завжди є показниками проекту, що ускладнює розвиток управління як системи знань. Часто буває, що цілі проекту не мають значення, а його результат можна оцінити тільки в системі і логічному зв’язку з іншими проектами, деякі проекти з самого початку провальні і не залежать від зусиль керівника, інші спрямовані на знищення діяльності підприємств і т.п.- тому оцінка результату, це щось більше ніж пара цифр і рівень керуючого ними не оцінити…

Як висновок, можна сказати, що управління є відокремленим і специфічним видом діяльності, який істотно впливає на результати діяльності. Оцінити ефективність управління можливо тільки за результатом.

Розвиток проектно-орієнтованого управління неминуче і обумовлено його економічною ефективністю. Подальший розвиток, крім бізнес сектора, буде включати застосування такого підходу повністю або частково в соціальних та інших державних проектах.

Повернення до змісту в статті:

Які переваги дає корпоратизація?

Про використаний термін “корпоратизація”

Вжитий термін “корпоратизація”, передбачає під себе процес зростання бізнесу,як альтернативний варіант стандартного розвитку і розширення бізнесу.

Суть корпоратизації зводиться до об’єднання зусиль організацій, що діють в одному сегменті ринку. Таке об’єднання зусиль дає ряд переваг об’єднаних організацій.

Практично будь-який зростаючий бізнес, який прийняв рішення про диверсифікацію пропонуємих товарів та послуг, розширення виробництв або т.п. рішення, проходить цей шлях, або створюючи власні підконтрольні підрозділи, або залучаючи до співпраці самостійних суб’єктів господарської діяльності.

Примітки

Ця стаття допоможе бізнесмену, який цікавиться можливістю реорганізації та оптимізації своєї структури, а саме для нього з’являється шлях розвитку у вигляді – консолідації своєї компанії з іншими організаціями.

В основі об’єднання лежить договірної принцип, який є специфічною формою організації співпраці між юридичними особами учасниками різних сегментів ринку.

У якості юридичної-організаційної основи для практичної реалізації корпоративного об’єднання, можуть бути використані: корпоративні та консорціональні об’єднання, а також господарські товариства передбачені Законодавством (де вибір юридичної форми об’єднання залежить від характеру відносин і прав учасників об’єднання); протоколи, договори, меморандуми та інші юридичні акти між його учасниками.

Домовленості між учасниками можуть визначати прості і зрозумілі цілі співробітництва та обов’язки, які відповідають їх бізнес цілям.

Що може дати участь у корпорації (або іншої структури корпоративного типу)?

Спробуемо коротко описати основні позиції. В залежності від роду бізнесу та якості окремих процесів всередині корпорації, ви можете розраховувати на наступне:

 1. Зниження витрат на вміст адміністративного офісу та адміністрування;
 2. Підвищення рівня безпеки ведення бізнесу;
 3. Якісне поліпшення контролю і управління фінансовими потоками;
 4. Скорочення чисельності персоналу (наприклад, в випадку будівельної компанії – можливість скорочення кількості ІТР: кошторисників, ПТО, технічного нагляду, авторського нагляду і т.п.);
 5. З’являється можливість роботи з відділами, які в цілому необхідні для бізнесу та розвитку, але на утримання яких, в рамках однієї компанії немає або недостатньо бюджету;
 6. Формування вашого бренду за рахунок підрозділів корпорації;
 7. Розширення та якісне поліпшення лінійки послуг за рахунок вищезгаданого;
 8. Розширення клієнтської бази;
 9. Більш конструктивний і в цілому, при правильній організації, ефективний відділ продажів;
 10. Поліпшення стану конкурентоспроможності компанії за рахунок зниження витрат в цілому;
 11. Можливість планування бюджету на рекламні компанії;
 12. Поліпшення інвестиційної привабливості компанії;
 13. Оптимізація структури персоналу і зниження залежності власника від менеджменту, і інших прошарків компанії.

Висновки

В умовах українського ринку вузькість спеціалізації компаній які беруть участь в корпоративній структурі, призводить до формування негативних відносин серед них. Так наприклад, якщо мова йде про будівельну корпорацію, то проектна організація буде вважати, що всі гроші заробляє генеральний підрядник (будівельний підрозділ). Генеральний підрядник, в свою чергу буде вважати що він найголовніший і робить всю роботу, а решта – нахлібники які отримують щедру плату.

Формалізація відносин на основі юридичних актів або у формі юридичних осіб, дозволить уникнути частини подібних проблем при організації спільної роботи.

Як висновок, можна сказати: щоб отримати всі переваги від корпоратизації, слід правильно розуміти свої цілі участі в корпорації, розуміти необхідність такої участі (бажано в цифрах) і тоді ви залишитеся задоволені результатом.

Повернення до змісту в статті:

Орієнтовний склад і зміст бізнес плану

Щодо розробки обгрунтування

Кожен бізнес план індивідуальний. Фахівці APP-Invest на підставі досвіду розробки бізнес планів для інвестиційних проектів, в залежності від типу проекту, виділяють розділи які на їхню думку представляють інтерес для проекту і Замовника на розробку бізнес плану.

Бізнес план, умовно, можна розділити на три основні частини: вихідні дані і завдання на розробку бізнес плану; Загальна частина; техніко-економічна частина інвестиційного обгрунтування.

Кожна частина містить інформацію необхідну для комплексного формування розуміння про розроблений інвестиційний проект. Залежно від предмета вивчення, кожен з розділів може становити особливий інтерес, а тому мати більш детальну структуру і зміст.

Вихідні дані інвестиційного проекту

Цей розділ включає описову частину, включає технічне завдання на проект та вимоги до розробки проекту, опис компанії Замовника, опис розробника бізнес плану і підрядників які виконують роботи за проектом, архітектурно проектне завдання на розробку бізнес плану, ліцензії та дозвільну документацію, дані про права на землю, нерухомість, фінансові або інтелектуальні ресурси (які використовуються в проекті) і т.п..

Крім опису певних обставин інвестиційного проекту, цей розділ бізнес плану виконує ряд організаційних функцій пов’язаних з розробкою бізнес плану.

Оскільки в основі процедури по збору вихідних даних, лежить більшість функцій і процедур передбачаються в контрактах і юридичної документації на розробку бізнес плану, то додатковою організаційною перевагою розділу можна вважати можливість формування звітів за контрактом на базі процедур які виконуються по ходу його розробки.

Загальна частина проекту і опис інвестиційного проекту

Загальна частина проекту і опис інвестиційного проекту містить повний опис проекту, порядку його реалізації і перспектив. Основні розділи цієї частини інвестиційного проекту, такі:

 • Опис проекту, що включає: ідею проекту, зміст проекту, опис цілей і завдань проекту, споживачів, організаційну форму реалізації інвестиційного проекту і т.п.;
 • Опис продукту;
 • Опис ринку;
 • Конкурентна здатність;
 • Організаційний план, що включає питання: порядку управління і юридичні питання, порядок реалізації проекту з описом ініціалізації, реалізації, завершення проекту і т.п.;
 • Фінансовий план, що описує порядок фінансування робіт по проекту, формування резервних фондів і т.п.;
 • Аналіз ризиків, включаючи ріскографію, виявлення найбільш актуальних ризиків, організаційних заходів щодо їх уникнення та мінімізації;
 • Перспективи розвитку проекту;
 • Інновації проекту.

У загальній частині, повністю описується зміст бізнес плану інвестиційного проекту та його предмет. Фактично, цей розділ формує сенс інвестиційного проекту.

Економічна частина проекту

Економічна частина проекту, включає опис фінансової структури інвестиційного проекту. Така структура, формується на розумінні собівартості виробництва, витрат і витрат інвестиційного проекту, в тому числі розуміння капітальних інвестиційних витрат і можливого прибутку проекту.

Як варіанти, застосовуються такі варіанти опису:

 • Економіку проекту, включаючи розрахунок собівартості, баланс проекту, амортизацію, розрахунок періоду погашення кредиту, окупність і т.п.;
 • Виробничий розрахунок;
 • Технологічний розрахунок.

Одними з цілей розробки бізнес плану, є: забезпечення Замовника проекту реальною і достовірною інформацією щодо інвестиційного проекту і порядку його реалізації. Важливим елементом бізнес плану є послідовність викладу проекту, яка дозволить використовувати його як посібник для реалізації проекту в цілому.

Вище перераховані розділи, дозволяють всебічно оцінити інвестиційний проект і сформувати найбільш чітке уявлення про сам проект, і про те, як його реалізувати.

Висновок

Зміст бізнес плану моделюється під вимоги Замовника. Детальність опису розділів бізнес плану також залежить від ризиків виникають в процесі реалізації проекту. Виходячи з їх розуміння деталізуються певні розділи бізнес плану: економічна частина або загальний розділ.

Для консультацій щодо розробки бізнес плану, Ви можете зв’язатися з фахівцями APP-Invest. Для розробки бізнес плану, Ви можете оформити заявку за посиланням опитувальний лист для розробки індивідуального бізнес плану інвестиційного проекту.

Повернення до змісту в статті:

Які питання слід врахувати інвестору при виборі ділянки для будівельного – інвестиційного проекту

Ініціалізація проекту

Існує безліч варіантів початку (ініціалізації) реалізації будівельних проектів, різниця яких залежить від цілей і завдань, можливостей учасників, самих учасників проекту і т.п., в зв’язку з чим немає сенсу розглядати певні теоретичні схеми реалізації проекту як обов’язкові до виконання в кожному проекті.

Будь-який будівельний проект цей унікальний витвір мистецтва з притаманними тільки йому особливостями реалізації.

В основному, якщо розглядати проект з позиції інвестора і сегмент ринку житлової або офісної нерухомості, то спочатку має сенс розглянути дуже важливе питання «Про розташування земельної ділянки під будівельний проект».

Перед покупкою

До покупки земельної ділянки необхідно провести оцінку перспективи будівельного проекту. Так, до початку пошуку місця у інвестора повинен бути продуманий план реалізації проекту з концепцією маркетингу, оцінкою потреб покупця і його переваг і т.п..

На основі цих даних інвестор, може сформувати своє бачення майбутнього проекту і його концепцію. Це дозволить вже на стадії ініціації проекту, сформувати у вигляді бізнес ідеї (або у вигляді проектного завдання) розуміння про:

 • межі в рамках яких повинна бути розташована ділянка;
 • вимоги до розмірів ділянки;
 • вимоги до ґрунтів і технічних показників ділянки;
 • місце розташування щодо нього інших об’єктів інфраструктури, відпочинку, розваг, громадських місць тощо;
 • технічні вимоги до комунікацій і вхідних технічних умов;
 • вимоги до транспортних розв’язок і під’їздів до ділянки;
 • та інші.

На практиці, можна сказати, що розташування земельної ділянки та зазначені вище якісні і технічні показники земельної ділянки для проекту, мають прямий взаємозв’язок.

Оцінка перспектив ділянки

Якщо інвестор зупинився на дорогому і привабливому місці яке створює істотне фінансове навантаження на проект, то мабуть розміщення на ньому не якісного і нудного архітектурного проекту буде не природним. Хоча на практиці, багато перспективних земельних ділянок і місць для проектів, закінчують саме таким чином. В результаті чого міста наповнює житло та офіси низького класу.

Оцінити, чи зацікавить таке житло покупця чи ні, це більш складне завдання ніж може здатися на перший погляд. Чи варто робити ставку на “багатого клієнта” або “економ клас для осіб з середнім достатком”, це вирішувати інвестору і це повинно бути усвідомлене рішення у вигляді стратегії, так як від цього вибору залежить успішність проекту і його фінансовий результат.

Оцінка фінансового навантаження на проект

Істотна вартість ділянки створює фінансове навантаження на проект підвищуючи собівартість нерухомості, у зв’язку з чим такий проект підготовлений для осіб з середнім достатком може їх не зацікавити. Навіть збільшення вартості на 5-10% для потенційного клієнта, може стати суттєвою проблемою, особливо якщо на ринку є присутність конкурентів в такому ж сегменті ринку нерухомості, що пропонують більш дешеве житло. А якщо говорити про якісниі і більш технологічно-сучасні проекти, то вони можуть перевищити ціновий поріг який склався в сегменті економ-класу. Але таке перевищення витрат на поліпшення якостей проекту, може залучити більш фінансово забезпеченого клієнта, для якого ці перевищення вартості не мають істотного значення при ухваленні рішення про покупку нерухомості, а навіть навпаки, його зацікавить саме якість, технологічність і архітектурна привабливість проекту.

При купівлі ділянки необхідно звернути увагу на призначення ділянки передбачуваного під забудову. Зокрема, без залежності від прописаного в державному акті призначення “Під будівництво”, він може розташовуватися на землях цивільного або індивідуального будівництва, в наслідок чого можливо буде необхідно додатково змінити призначення земельної ділянки, в разі якщо проект в залежності від категорії призначення їх потребує.

Ризики пов’язані з вибором ділянки

Щоб уникнути ризиків пов’язаних з юридичною стороною питання, необхідна юридична оцінка правовстановчих документів на ділянку або ділянка з уже проведеної експертизою минулим власником. Експертиза повинна містити наступні матеріали:

 • експертиза ділянки і дійсності наданої документації;
 • оцінка правовстановлюючих документів від місцевої адміністрації;
 • Оцінка місцевих містобудівних норм включаючи архітектурне завдання на проектування та вимоги до технічного завдання.

Вартість ділянки

Ціноутворення на землю за законами логіки має бути пропорційною сумі вартості майбутніх об’єктів нерухомості які можна побудувати на її місці, але чим аргументується вартість ділянок в Києві, – невідомо… Залежно від місця розташування і обсягу інвестицій вартість ділянки може скласти від 5% до 60% від вартості майбутнього проекту. У варіантах при 60%, розрахунок власника землі очевидно, що йде на незаконне будівництво в майбутньому, і від розрахунку від незаконного проекту, ділянка може коштувати 5-20% від суми проекту.

Багато інвесторів купують дешеві ділянки в нібито хороших місцях, і потім хапаються за голови як тільки справа доходить до узгодження проекту, так як починають не сходиться законодавчі норми і бажання інвестора щодо цієї ділянки, або виявляється що у ділянки немає комунікацій, або через ділянку проходять ЛЕП і т.п. проблеми. В результаті чого витрати на землю в порівняно зі збитками і юридичними проблемами щодо оформлення стають не сумірними.

Ринкова ціна нормального ділянки (об’єктивно необхідного) може коливатися на 10-20% від існуючих пропозицій в залежності від наявності аргументованих конкурентних переваг. Якщо потрібен дешевий ділянку, то варто витратитися на юристів перед його покупкою і оцінити всі ризики.

Висновок

Можна сказати, що вибір ділянки це важливий елемент реалізації проекту в цілому. Від вибору ділянки під будівельний проект, безпосередньо залежить його успішність. У зв’язку з чим, варто серйозно підійти до питання пов’язаного з його купівлею.

Повернення до змісту в статті:

Контакти

Зв’язок з фахівцями APP-Invest:

Контактні телефони:☎ +38 (098) 089-51-89
☎ +38 (068) 042-16-71
e-mail:🖂 uavms@ukr.net
🖂 app-invest@ukr.net
skype:✆ app-invest

Адреса APP-Invest: 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд.15, корпус 5, кв.8

Мітка на карті:

Режим роботи:
понеділок:09:00 – 20:00
вівторок:09:00 – 20:00
середа:09:00 – 20:00
четвер:09:00 – 20:00
п’ятниця:09:00 – 20:00
субота:09:00 – 20:00
неділя:09:00 – 20:00
Інформаційні консультації в телефонному режимі виявляються цілодобово.