Кримінальне право

Кримінальне право – галузь права, що регулює суспільні відносини. Правове регулювання застосовується як до фізичних так і юридичних осіб. Громадські права і порядок застосування заходів примусового характеру і правового заохочення які застосовується до учасників суспільних правовідносин регулюється Кримінальним Кодексом, Кримінально Процесуальним Кодексом, іншими нормативними актами, Законами та приписами в залежності від правовідносин які підлягають розгляду.

Кримінальну правовідносини розглядають питання пов’язані з вчиненням злочинних діянь, призначенням покарання і застосуванням заходів правового характеру по відношенню до юридичних і фізичних осіб які вчинили або є потерпіли внаслідок кримінальних діянь. При розгляді події (кримінального злочину): встановлюється підстави притягнення до кримінальної відповідальності осіб які вчинили його, або звільнення останніх від кримінальної відповідальності і покарання в певних випадках встановлених Законом.

Природа відносин які вивчає кримінальне право, визначає їх особливість, а саме: наявність істотного конфлікту інтересів між сторонами (обвинувачення і захисту) при розгляді справ в судовому порядку, оскільки результатом розгляду, може бути або є істотне обмеження майнових і не-майнових прав та свобод.

Кримінальне провадження має встановлений порядок розгляду:

  • до – судовий порядок, спрямований на оперативну до-судову підготовку матеріалів справи (звинувачення),
  • порядок розгляду в Суді (1-я інстанція, апеляція)

Юридичні послуги для боку кримінальних відносин можуть бути наступними:

  • процесуальне супровід представника в кримінальному процесі на до-судовій стадії (здійснюється виключно Адвокатом);
  • консультації;
  • підготовку процесуальних документів: скарг судді слідчому, прокурору, заяв, клопотань і т.п.;
  • представництво інтересів в суді (здійснюється виключно Адвокатом);
  • представництво інтересів в судах апеляційної інстанції (здійснюється виключно Адвокатом).

Правовідносини мають визначений Законом порядок розгляду подій (кримінальних діянь) а також порядок доведення фактів причетності осіб (злочинності в їх діях), для притягнення до кримінальної або іншої юридичної відповідальності в обсязі встановленому Законом. Закон вбачає наявність 2-х Кодексів: Кримінального та Кримінально-процесуального.

Кримінальний Кодекс визначає форми і види діянь, за вчинення яких особи несуть юридичну і кримінальну відповідальність. Доведення здійснюється в порядку встановленому Законом щодо ведення кримінальних проваджень (процесуальний кодекс), відомості про які вносяться до державного реєстру до-судових розслідувань. В ході проведення до-судових розслідувань процесуальним шляхом встановлюються обставини злочину і докази які в подальшому або передаються для притягнення до відповідальності винних осіб до Суду, або у випадках, встановлених законом кримінальне провадження закривається.

Представництво сторін (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого) у кримінальному провадженні здійснюється самостійно або адвокатом. Наша компанія співпрацює з одними з найкращих адвокатів України.

Для отримання інформації про можливості надання послуг, ви можете звернутися до фахівців APP-Invest за контактними даними вказаними на сайті.

Залишити відповідь