Що таке ліквідація ТОВ

Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) представляє з себе процедуру поетапного припинення діяльності юридичної особи.

Діяльність юридичної особи припиняється шляхом внесення реєстраційного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України про зміну статусу юридичної особи, а саме інформацію про припинення діяльності.

Необхідність ліквідації організації може бути обумовлено різними причинами: банкрутством; ініціативою податкових органів; рішенням власника або власників.

Процедура ліквідації передбачає, що закриття організації може бути, як добровільним, так і примусовим.

Таким чином під припиненням діяльності юридичної особи, розуміють певну юридичну процедуру, що включає підготовку документів і здійснення низки необхідних встановлених Законом процесуальних дій, на підставі добровільного або примусового рішення про припинення діяльності, в результаті якої юридична особа отримує статус такої яка припинила діяльність.

Варіанти процедури ліквідації ТОВ

Добровільна ліквідація.

Якщо підприємство перестало приносити прибуток або досягло поставлених перед ним цілей, власниками компанії може бути прийнято рішення про його закриття. Згідно із законом засновники мають право вступати з фірмою на власний розсуд.

Просто кинути ТОВ не завжди вийде, так як навіть при нульових оборотах організацією повинна подаватися звітність податковим органам, а також в майбутньому, можуть виникнути питання до власників щодо участі в цьому ТОВ (наприклад у державного реєстратора в разі наявності 100% корпоративних прав вТОВ, так як, на даний момент фізичній особі допускається мати тільки одне таке ТОВ і т.п.).

Ліквідація за рішенням суду.

Примусове закриття компанії за рішенням суду останнім часом є досить популярним методом для добровільної ліквідації ТОВ. Поширення цього методу пов’язано з суттєвим ускладненням звичайної процедури добровільної ліквідації з боку податкових органів.

Причини і підстави для ліквідації ТОВ через суд, можуть бути різні. У тому числі до таких причин належать і порушення Товариством порядку провадження господарської діяльності, наприклад: неліцензована діяльність, несплата податків або істотне порушення законів в організації роботи ТОВ.

Ліквідація через банкрутство.

Також ТОВ можна добровільно ліквідувати через процедуру банкрутства. Процедура банкрутства застосовується і в примусовому порядку на вимогу кредиторів.

Обов’язковою умовою для примусової ліквідації через банкрутство, є нездатність компанії розрахуватися з усіма своїми кредиторами а також відсутність інструментів і можливостей для фінансового оздоровлення підприємства. Ліквідація відбувається після визнання арбітражним судом банкрутства компанії.

Ліквідація ТОВ шляхом продажу.

Одним з найбільш поширених варіантів ліквідації Товариства, є його продаж на користь третіх осіб. По суті це 100% спосіб позбутися від ТОВ, за невелику суму. Але якщо Товариство має історію або проблеми при здійсненні господарської діяльності, то цей спосіб може не підійти.

Короткий опис добровільної процедури ліквідації ТОВ

Початковий етап – це проведення зборів засновників на якому приймається рішення про ліквідацію підприємства. Збори можуть бути правомочними і проведені тільки при присутності на них більше 60% учасників Товариства, якщо звичайно інше не передбачено статутом. Для того щоб рішення вважалося прийнятим за нього повинні проголосувати більше половини присутніх на зборах. Також на зборах призначаються члени ліквідаційної комісії, яка буде займатися закриттям підприємства.

У спеціальному виданні розміщується публікація про ліквідацію підприємства. У ньому вказується термін, під час якого кредитори можуть пред’явити вимоги до організації. Зазвичай тривалість його становить 2 місяці.

Складається список кредиторів і дебіторів з визначенням загальної кредиторської та дебіторської заборгованості. Відбувається розрахунок з контрагентами, в першу чергу з податковими органами.

Якщо планується зменшити статутний фонд, то розсилатися відповідне повідомлення кредиторам організації, які можуть висловити відповідний протест проти такого рішення.

Проводиться інвентаризація товаро-матеріальних цінностей (ТМЦ), основних фондів, грошових коштів та інших матеріальних і нематеріальних активів. В результаті складається ліквідаційний баланс на дату прийняття рішення про ліквідацію компанії.

Подається пакет документів державному реєстратору і вноситься обов’язковий платіж в розмірі декількох неоподатковуваних мінімальних доходів громадян відповідно до законодавства яке є чинним на момент ліквідації. Пакет документів включає наступні документи:

  • оригінал рішення про ліквідацію ТОВ;
  • квитанцію про оплату публікації про ліквідацію;
  • довіреність на представника.

Органи державної податкової адміністрації також повідомляються про ліквідацію підприємства.

Подача ліквідаційного балансу в податкову здійснюється протягом 10 днів з моменту повідомлення державної податкової інспекції про закриття підприємства.

Зняття з обліку в пенсійного фонду України і в фондах соціального страхування, відбувається протягом 10 днів з дня прийняття рішення про ліквідацію, шляхом подачі заяви.

Закриття розрахункових рахунків в банках, здійснюється простим повідомленням і подачею копії рішення про ліквідацію.

Податкова призначає терміни і дати для проведення позапланових перевірок, під час яких перевіряється коректність і повнота сплати податків.

Останнім етапом є подача державному реєстратору фінального пакета документів:

  • заповнена та завірена реєстраційна картка;
  • довідки про відсутність боргів;
  • архівні довідки про прийняття документів на довгострокове зберігання.

Коли ТОВ буде закрито?

Після проходження всіх цих процедур, ТОВ вважається закритим. Відповідну інформації можна буде побачити в державному реєстрі юридичних осіб.

Повернення до змісту в статті:

Залишити відповідь