Господарське право

Господарське право — галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення підприємницької (фінансово – господарської) діяльності юридичними та фізичними особами.

Оскільки юридичні особи створюються з винятковою метою надання послуг населенню та іншим юридичним особам для отримання прибутку, або благодійних цілей, то юридична особа стикається з величезною кількістю юридичних проблем які виникають із суті практикуються правовідносин.

Область застосування господарського права поширюється на відносини пов’язані з: виготовленням і реалізацією продукції різного призначення, виконанням робіт і наданням послуг, оформленням дозвільної та право – встановлюючої документації, корпоративними відносинами, взаємини виникають між учасниками фінансово – господарських операцій та інші правовідносини.

Найбільш поширені господарські суперечки виникають у зв’язку з:

  • реалізацією, порушеннями, застосуванням санкцій, вимог виконання зобов’язань і стягнень в договірних відносинах (договорах купівлі продажу, поставки, кредиту, і т.п.);
  • поза-договірними відносинами;
  • корпоративними відносинами учасників та інших сторін відносин в господарських товариствах корпоративної форми власності;
  • підтвердженням прав власності та інших майнових прав;
  • підтвердження не-майнових прав, прав інтелектуальної власності, і т.п.;
  • та інші.

Особливістю господарського права є його відносна складність, що принципово відрізняє цю діяльність від інших галузей права. У тому числі норми господарського права, часто тісно взаємопов’язані з правовими нормами інших Кодексів і Законів України, що істотно позначається на складності, так як деякі норми часто створюють правові колізії.

В сучасних умовах, істотною перевагою для боку господарських відносин, є наявність кваліфікованої юридичної підтримки. Представництво інтересів сторін фахівцями в до-судових господарських спорах (або в порядку судових розглядів), істотно збільшує шанси на отримання позитивного результату для клієнта.

Природа господарських взаємовідносин передбачає, що в господарському спорі істотне значення має правильне складання документації на підставі якої йде розгляд або суперечка.

Для отримання інформації про можливості надання послуг, ви можете звернутися до фахівців APP-Invest по контактними даними вказаними на сайті.

Залишити відповідь