Цивільне право

Цивільне право — об’єднує правові норми:

 • що визначають права і обов’язки фізичних осіб як суб’єктів права, носіїв прав і обов’язків,
 • регулюють взаємовідносини громадян які виникають в процесі життєдіяльності фізичних осіб, підприємницької та фінансово-господарської діяльності, в тому числі питання діяльності створених ними юридичних осіб..

Правові норми цивільного права забезпечують юридичну рівність сторін учасників правовідносин.

Предметна область вивчення і практики для “цивільного права” як правової галузі, є суспільні відносини які можна розділити на два види:

 • майнові відносини, що стосуються речових матеріальних цінностей і відносин які мають економічну форму товару;
 • не-майнові відносини, які за своєю суттю, або пов’язані з майновими, або є винятковими невідчужуваними нематеріальними благами (правами) суб’єкта.

Таким чином під цивільним правом слід розуміти системну правову науку створену з метою забезпечення суб’єктів правових відносин рівними правами (правовими інструментами у вигляді законодавчих та інших нормативних актів регулюючих правову систему за допомогою специфічних прийомів) які гарантуватимуть захист їх прав і свобод.

Спори пов’язані з цивільним, по суті об’єднують всі питання щодо діяльності фізичних осіб, наприклад:

 • спори які виникають на майнової основі: з визнання і стягнення заборгованостей з юридичних і фізичних осіб, компенсацій за завдані матеріальні та моральні збитки, спори пов’язані з розділом спадщини і т.п .;
 • побутові суперечки: сімейні які стосуються процедури розлучення та розділу майна при розлученні, спори про встановлення місця проживання дітей і т.п.; житлові та земельні пов’язані з реєстрацією місця проживання фізичних осіб, процедурою примусового зняття з місця реєстрації, розділу майна, розділом земельних ділянок, встановленням права власності, укладенням договорів купівлі-продажу, оренди тощо;
 • спори зі страховими компаніями та ДТП, повязані зі стягненням страхового відшкодування, встановленням особи винної в ДТП, позбавлення водійських прав і т.п.;
 • трудові спори виникають у зв’язку зі звільненням найманого працівника, стягненням заборгованостей по заробітній платі та т.п.;
 • спори пов’язані із захистом прав споживачів, захистом авторського права, неякісним наданням послуг або виконанням робіт;
 • спори виникають у зв’язку з діяльністю не-резидента на території держави та інші пов’язані з міграцією.

Регулювання суспільних відносин передбачає встановлення правил поведінки для суб’єктів суспільних відносин. У своїй сукупності, метод регулювання повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Забезпечити рівність суб’єктів які виступають учасниками в цивільно-правових відносинах;
 2. Забезпечити майнову самостійність суб’єктів які виступають учасниками цивільно-правових відносин;
 3. Врахувати автономію волі суб’єктів які виступають учасниками цивільно-правових відносин;
 4. Забезпечити можливість захисту, а також відновлення порушеного майнового або не-майнового права до початкового стану. У тому числі відповідальність і можливість компенсації для відновлення прав суб’єктів які виступають учасниками громадських відносин.

APP-Invest надає юридичні послуги:

 • консультації;
 • підготовку документів для використання в цивільно-правовому обороті, в тому числі позовних заяв;
 • представлення інтересів в суперечках і судових розглядах.

Зв’яжіться з нами за контактними даними сайту і наші фахівці допоможуть Вам використовуючи свої знання і досвід.

Залишити відповідь