Муніципальне право

Мініципальне право

Мініципальне право це галузь права яка регулює відносини пов’язані з місцевим самоврядуванням. Місцеве самоврядування регулює відносини пов’язані з муніципальною власністю, виходячи з інтересів усіх жителів даної території. Мініципальне право реалізується за допомогою органів місцевого самоврядування.

Місцеві органи самоврядування це спеціально уповноважені органи які відносяться до державних. Спори які виникають з органами місцевого самоврядування в основному відносяться до адміністративних, так як пов’язані з реалізацією покладених на них функцій. Залежно від суті спірних ситуацій суперечки можуть відноситись до цивільних та господарських, якщо стосуються господарських угод і договорів. У тому числі муніципальна влада часто стає учасником спору як третя особа, в разі коли рішення цивільного або господарського спору тягне за собою виконання дії з боку державного органу, наприклад здійснення реєстрації або скасування нормативного акта, зобов’язання здійснити інші дії. В такому випадку, звичайно, такий спір складно назвати суперечкою з муніципальним органом, так як спір по суті стосується заявника і відповідача, а орган місцевого самоврядування залучається до участі в процесі для вирішення питання по суті, так як він може вирішитись тільки після державної реєстрації.

Предмет регулювання

Муніципальне право покликане регулювати більш “прості і життєві” питання, які стосуються конкретного регіону, області міста з урахуванням потреб місцевого населення та його розуміння суспільного устрою і порядку.

Реалізація муніципального права

В залежності від особливостей державного устрою існують кілька видів організації муніципального управління: однорівневий, дворівневий і трирівневий. Управління здійснюється різними способами: з переважаючими правами у голови ради, або переважаючими правами ради над головою ради. Управління місцевими органами самоврядування може здійснюватися обраними або призначеними органами. Також практикується змішане управління з призначенням посадових осіб і з обраними народом представниками.

Муніципальне право це загальновизнана міжнародним співтовариством форма управління муніципальної власністю. Місцеве самоврядування і його основи закріплюються на конституційному рівні.

Реалізація муніципального права

Муніципальне права реалізується за допомогою:

  • конституції;
  • міжнародних договорів учасником яких є держава;
  • постанов органів державної влади (Президента, Кабінету Міністрів і т.п.);
  • правові акти створені органом місцевого самоврядування;
  • національних і міжнародних судових актів;
  • рішення прийняті референдумах громадян;
  • і інші.

Як висновок, можна сказати, що місцеве самоврядування зачіпає багато питань пов’язані з реалізацією інтересів громадян в звичайному житті, таких як: питання пов’язані з комунальними відносинами (обслуговуванням місць громадського користування, парків, прибудинкових територій і т.д.); реєстрацією місця проживання; і т.п., а тому є важливим предметом юридичної діяльності.

Повернення до змісту в статті:

Залишити відповідь