Адміністративне право

Юридичні та фізичні особи повсюдно стикаються з адміністративним правом, при отриманні дозволів, ліцензій, сертифікатів, реєстрації підприємств або реєстрації змін щодо юридичних та фізичних осіб, інших документів і т.п…

Дії, бездіяльності та рішення адміністративних осіб (чиновників, службових) можна оскаржити в Суді або спеціальних державних органах з відповідною компетенцією, і зобов’язати їх вчинити певні дії вигідні або необхідні клієнту, і таким чином вирішити поставлені перед ним проблеми:

  • виникають в процесі фінансово – господарської діяльності, корпоративні, цивільні і т.п.;
  • по отриманню дозвільної документації, ліцензій, сертифікатів і т.п .;
  • реалізувати законне право, підтвердити право, захистити інтереси і т.п .;
  • та інші.

Адміністративне право – система правових норм яка регулює відносини стосуються управлінської діяльності державних органів і посадових осіб, щодо виконання делегованих функцій держави в процесі здійснення виконавчої влади державними органами.

Предмет адміністративного права в Україні – система відносин між публічною адміністрацією та суб’єктами які здійснюють виконання делегованих функцій держави в процесі здійснення виконавчої влади з метою забезпечення прав і свобод громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства і держави, з можливістю застосування до порушників адміністративно – правових норм, засобів адміністративного примусу і відповідальності.

Метод здійснення адміністративного права – регулювання суспільних відносин, при яких суб’єкт управління (орган державної влади) наділений владними повноваженнями, а об’єкт (громадянин) зобов’язаний виконувати його законні вимоги.

Для реалізації своїх функцій, орган наділений владними повноваженнями зобов’язаний строго дотримуватися законів, норми та інші адміністративно-правові акти які регулюють його діяльність, в тому числі і пов’язані з нею з них методи і принципи в прийнятті рішень або здійсненні дій мають юридичне (правове) значення.

Суворе дотримання органом наділеним владними повноваженнями законів, норм і адміністративно правових актів які регулюють його діяльність, забезпечує захист прав і свобод громадянина, а також нормальне функціонування громадянського суспільства і державного апарату.

Фізична або юридична особа, може оскаржити дію / бездіяльність органу наділеного владними повноваженнями в декількох незалежних інстанціях. Успішне оскарження дії органу наділеного владними повноваженнями, може зобов’язати орган у разі допущеної помилки, прямого або непрямого порушення через дії або бездіяльності адміністративно правових актів які регулюють його діяльність, скасувати таке дії або зобов’язати адміністративну особу (або орган) робити інші дії які відновлять порушені права.

APP-Invest здійснює надання правової допомоги юридичним та фізичним особам з питань, пов’язаних з адміністративним правом. Суть правової допомоги, полягає в представленні інтересів особи:

  • при реалізації його прав шляхом звернення до адміністративного особи (або державного органу) з питань які належать до компетенції органу;
  • або в захисті законних прав та інтересів особи від дій і порушень які здійснюються адміністративною особою (або державним органом).

Адміністративні спори останнім часом знаходять все більше застосування в Україні, багато в чому завдяки частим правопорушенням які вчиняються органом (суб’єктом наділеним владними повноваженнями) при виконанні делегованих функцій держави в процесі здійснення виконавчої влади, що тягне порушення прав і свобод громадянина.

Для отримання інформації про можливості надання послуг, ви можете звернутися до фахівців за контактними даними вказаними на сайті, або формі в бічній панелі сайту.

Залишити відповідь