Предмет пропозиції

APP-Invest пропонує послуги з розробки індивідуального бізнес плану для інвестиційної ідеї, проекту, програми, у формі інвестиційного обгрунтування.

Пакет послуг передбачає розробку детального індивідуального бізнес плану з докладним описом розділів бізнес плану і його економічної частини. У тому числі в бізнес плані можуть бути присутніми розділи які описують можливості розвитку проекту, варіанти його покращення та уникнення ризиків.

Пакет послуг пропонуємий APP-Invest найбільше підійде для роботи з інвестором. Інвестор бере участь в проекті власними коштами і несе ризики пов’язані з невдачею проекту в цілому, в зв’язку з чим він зацікавлений в детальному аналізі проекту в якому він збирається брати участь.

Вартість і строки виконання робіт

В рамках пропозицій послуг фахівці APP-Invest визначають основні середні показники вартості та періоду виконання робіт щодо певного пакета послуг. Середній показник дозволяє ефективно орієнтуватися в приблизних термінах які необхідні для виконання визначених у послузі видів робіт.

Разом з тим, слід зазначити, що вартість розробки бізнес плану в формі докладного інвестиційного обгрунтування індивідуальна для кожного інвестиційного проекту і є договірною.

В якості базового середнього показника вартості розробки бізнес плану в формі інвестиційного обгрунтування приймається сума в 2500USD.

Період необхідний для підготовки інвестиційного обгрунтування на пряму залежить від завдання на розробку бізнес плану і розраховується виходячи з обсягу робіт які необхідно виконати.

Базовий період на виконання робіт з підготовки бізнес плану (інвестиційного обгрунтування) в цьому пакеті послуг – 20 робочих днів.

Визначення більш точних термінів і вартості послуг відбувається під час предконтрактной підготовки до розробки бізнес плану. Для попередньої оцінки цих показників, до укладення контракту на розробку бізнес плану, готується завдання на розробку бізнес плану і оцінюються умови які можуть вплинути або перешкоджати виконанню послуг.

Відносні переваги пакета послуг

Індивідуальний бізнес план використовується для різних цілей. З метою отримання інвестицій або кредитів, в якості керівництва з управління проектом або в інших цілях.

Зміст бізнес плану, формується таким чином, щоб відповісти на спочатку поставлені перед розробником питання, які залежать від цілей, що стоять перед Замовником. До базових, можна віднести питання про: життєздатність інвестиційної ідеї; доцільность інвестування в проект; відносний період окупності проекту; інвестиційні та інші можливі ризики проекту; і інші.

Варто зазначити, що бізнес план це інструмент який допомагає реалізувати інвестиційний проект. Чим докладніше й детальніше прописаний бізнес план, тим менше ймовірність, що в процесі реалізації проекту спрацюють ризики, що ведуть до негативних наслідків.

Таким чином, очевидно, що основна цінність бізнес плану в його обгрунтованості, відповідно до критеріїв управлінського і організаційного інструменту. Відповідність цим критеріям, дозволяє бізнес плану відповідати цілям поставленим перед Замовником.

Одним з важливих критеріїв, є саме обґрунтованість. Даний пакет послуг передбачає особливу деталізацію розділів бізнес плану в залежності від цілей, а тому є найкращим вибором для оцінки інвестиційної ідеї, проекту, програми.

Предмет послуги

Розробка бізнес плану в формі інвестиційного обгрунтування, передбачає надання декількох типів послуг:

 • в формі консультацій які проводяться на предконтрактній стадії і безпосередньо при розробці бізнес плану;
 • безпосередньо по підготовці бізнес плану, пов’язаній з виконанням окремих доручень якщо такі передбачені контрактом і необхідні для підготовки інвестиційного обгрунтування;
 • в формі супроводу в рамках переговорів з потенційним інвестором або кредитором, що може включати розробку додаткових презентаційних документів, безпосередньої участі в переговорах на боці клієнта і т.п. дії.

Підготовка інвестиційного обгрунтування передбачає різноманітну за характером діяльність спрямовану на підготовку окремих розділів бізнес плану, що включає:

 • оцінку фінансових ризиків;
 • фінансове планування та моделювання інвестиційного проекту;
 • підготовку фінансових розрахунків пов’язаних з бюджетом проекту, розрахунком його капіталізації та оцінки періоду окупності фінансових вкладень;
 • технологічні та виробничі розрахунки;
 • оцінку інвестиційних ризиків;
 • складання та планування управлінських, організаційних, поточних заходів в рамках інвестиційного проекту на інвестиційній і передінвестиційної стадіях;
 • проектно-конструкторську діяльність;
 • розробку організаційної структури проекту;
 • бізнес планування, моделювання, розробку стратегічних і основних цілей, завдань інвестиційного проекту;
 • за описом загальної основної інформації інвестиційного проекту;
 • оцінку ринку і ринкових перспектив реалізації проекту;
 • оцінку досвіду подібних інвестиційних проектів та застосування існуючих напрацювань для оптимізації та підвищення ефективності інвестиційного проекту;
 • інжиніринг проекту, включаючи розробку конкретних заходів щодо підвищення ефективності інвестиційного проекту;
 • плани по реанімації інвестиційного проекту в разі невдачі і заходи щодо зниження негативних наслідків від невдалої реалізації проекту;
 • юридичну частину і заходи щодо безпеки проекту;
 • і іншу.

Тобто розробка бізнес плану пов’язана з багатьма факторами і аспектами інвестиційного проекту, які вимагають структурного вивчення на передінвестиційній стадії.

Відмінності пропозиції від інших пропозицій послуг пов’язаних з розробкою бізнес плану інвестиційного проекту

Основним завданням пропонованого інвестиційного обгрунтування є комплексна і багатогранна експертиза інвестиційного проекту.

Фінансові моделі, тизери, бізнес плани іншої форми, це інструменти які виконують конкретні функції в рамках загальної системи реалізації проекту. Підготовка і застосування кожного конкретного документа має ефективний вплив на певній стадії реалізації інвестиційного проекту.

Тизери, фінансові моделі, це документи які дозволяють із загальної структури інвестиційного проекту виділити інформацію яка необхідна інвесторові, кредиторові, Замовнику або іншій особі для якого підготовлений бізнес план, в формі яка максимально ефективно задовольнить запит на необхідну інформацію і буде достатньою для прийняття необхідного рішення.

Інвестиційне обгрунтування, це більш складний документ включає загальну структурну оцінку інвестиційного проекту. Такий документ готується на пізніх стадіях переговорів щодо інвестування і носить характер заключного щодо інвестиційного проекту і по структурної логіці повинен служити підставою для прийняття остаточного рішення про інвестування в проект.

Інші моделі інвестиційного бізнес плану більш застосовні на стадіях переговорів, дозволяючи піднести сторонам інвестиційного проекту, достатнього рівня інформацію в необхідний момент.

Зміст інвестиційного обгрунтування

Робота з інвестором проекту, це більш складний процес ніж робота з кредитором. Інвестор несе більше ризиків пов’язаних з проектом, і в деяких випадках модель реалізації проекту передбачає участь інвестора в управлінні інвестиційним проектом. Участь може бути формальною, для дотримання загальних прийнятних умов безпеки інвестицій для інвестора, так і реальною, якщо інвестор бере участь в організації управління проектом.

Індивідуальний бізнес план, повинен містити опис організації управління проектом, опис ролі виконуваної сторонами і іншу інформацію про проект.

APP-Invest при замовленні пакету послуг з розробки індивідуального бізнес плану, розробить бізнес план який відповідає міжнародним нормам і стандартам. При цьому індивідуальний бізнес план буде містити основні розділи бізнес плану з детальним аналізом кожного з них.

Стандартний склад такого бізнес плану, наступний:

 • загальна частина проекту;
 • економічна частина проекту;
 • загальний опис процесів і розділів проекту;
 • інжиніринг проекту.

Щоб наші фахівці оцінили вартість розробки бізнес плану, Вам необхідно заповнити опитувальний лист. Для заповнення опитувального листа, Ви можете зв’язатися з фахівцями APP-Invest по телефону на сайті і отримати безкоштовну консультацію з питання заповнення опитувального листа.

Етапи виконання послуг з розробки інвестиційного обгрунтування

Підготовка інвестиційного обгрунтування здійснюється в два основних етапи: передконтрактна; в рамках контракту. Такий підхід до організації виконання послуг з розробки індивідуального бізнес плану дозволяє в рамках кожного конкретного етапу виділити і зосередиться на виконанні ключових дій-факторів, які впливають на виконання послуг в цілому.

Принципове значення на предконрактной стадії мають:

 • підготовка завдання на збір вихідних даних для бізнес плану;
 • підготовка завдання на розробку інвестиційного обгрунтування;
 • визначення цілей і завдань розробки інвестиційного обгрунтування.

Чітка фіксація завдання і визначення ключових цілей інвестиційного обгрунтовуючи, дозволяють забезпечити найкращу адаптацію майбутнього бізнес плану до цілей в реальному житті, які переслідує Замовник.

В рамках виконання послуг основним фактором що забезпечує успішність розробки інвестиційного обгрунтування, є взаємодія і оперативність в обміні необхідною інформацією між сторонами.

Спеціальні і додаткові умови

Послуга не передбачає додаткових або спеціальних умов необхідних для її виконання.

Залежно від змісту інвестиційного проекту, в його рамках може бути передбачена необхідність проведення спеціальної оціночної експертизи або аудиту, економічної або технічної експертизи.

У разі необхідності в додаткових витратах, щодо виконання послуг, вони передбачаються на предконтрактной стадії і враховуються в рамках загально вартості розробки інвестиційного обгрунтування.

Як бонус, фахівці APP-Invest супроводжують клієнта компанії на протязі всього процесу отримання кредиту (або інвестиції) від розробки бізнес плану і до кінця реалізації проекту.

Повернення до змісту в статті:

Залишити відповідь