Інжинірингові послуги

Про інжиніринг

Іжиніринг це форма підвищення ефективності бізнесу.

Інжиніринг дозволяє оптимізувати бізнес процеси організації; виробничі процеси і технології; управління та організаційну структуру і т.п. процеси, які поліпшать ефективні показники бізнес діяльності в цілому.

Інжиніринг (від латинського “ingenium” – здатність, винахідливість) – діяльність дослідницького, проектно конструкторського, розрахунково аналітичного, виробничого характеру яка включає розробку рекомендацій, спрямованих на поліпшення початкових ефективних показників проектів, продуктів, товарів і т.п..

Найбільше застосування інжиніринг знайшов в технічній, виробничій та будівельній сферах. Поширеність в цих сферах багато в чому обумовлена ​​значною кількістю виникаємих вузькопрофільних питань які потребують спеціальних знань і досвіду для значної кількості технічних і організаційних рішень.

Інжиніринг також здійснюється в інших сферах діяльності, наприклад: бізнес інжиніринг; будівельний інжиніринг; ІТ інжиніринг; управлінський інжиніринг; юридичний інжиніринг; і т.п..

Інжиніринг здійснюється у формі послуг:

 • дослідницького характеру, що стосуються розробки технологічних рішень окремих технологій виробництва і т.п.;
 • проектно конструкторського характеру;
 • розрахунково-аналітичного характеру;
 • виробничого характеру;
 • по виробленню рекомендацій в галузі управління і т.п.

У деяких сферах діяльності інжиніринг не розглядається як щось окреме, він розглядається як невід’ємна частина проекту або бізнес діяльності. Наприклад при проектуванні будівельних об’єктів, де в проекті розміщують схеми логістики, оптимізації використання машин і механізмів, оптимізації або заміни технологічних вузлів для виробництва і т.п..

Діяльність інжинірингової компанії полягає в наданні послуг діючому керівництву, топ-менеджменту, власникам, керівнику та / або фахівцям організації, з метою поліпшення основних показників діяльності або досягнення інших заявлених клієнтом цілей.

Надання “інжинірингових послуг” здійснюється в усній і письмовій формі, у вигляді розробки рекомендацій, конкретних рішень (технічних, наукових, в організації управління, юридичних і т.п.).

Рівні інжинірингу

Основні завдання інжинірингу визначають форми в рамках яких здійснюється надання послуг. Базові рівні взаємодії інжинірингової компанії з клієнтом, аналогічні рівням взаємодії з консалтинговою компанією і включають можливості консультацій, навчання та виконання конкретний доручень.

APP-Invest надає інжинірингові послуги на рівнях:

 • Процесному, при якому надання послуг полягає у виконанні конкретних доручень (завдань) поставлених клієнтом;
 • Експертному, при якому клієнт формулює завдання і бажаний результат, а надання послуг полягає в тому, що на підставі поставленого завдання інжинірингова компанія розробляє методи і порядок вирішення поставлених завдань, в тому числі з можливістю їх виконання.

Форма надання інжинірингових послуг визначається в залежності від поставлених завдань і цілей які планує досягти клієнт.

Визначення послуг і форми їх надання, це важливий етап у спільній роботі від якого безпосередньо залежить ефективність співпраці в цілому.

Напрями інжинірингових послуг

Можна виділити наступні напрямки інжинірингових послуг:

 • послуги дослідницького характеру, що стосуються розробки технологічних рішень окремих технологій виробництва і т.п .,
 • послуги проектно конструкторського характеру (розробка документації на технологічні лінії, будівельна тощо),
 • послуги розрахунково-аналітичного характеру (розробка техніко економічних обґрунтувань і т.п.),
 • виробничого характеру (розробка виробничого техніко-економічного обґрунтування, обгрунтувань інвестицій в поліпшення засобів виробництва і т.п.),
 • вироблення рекомендацій в галузі управління і т.п ..

Перелічені напрямки, дозволяють на будь-якій стадії реалізації інвестиційного проекту, розробити захід або ряд заходів щодо підвищення ефективних показників бізнесу.

Розроблені заходи можуть бути різними. Характер, заходів не обмежує ефективність в його застосуванні по відношенню до загальної бізнес системі. Керуючі і організаційні заходи щодо підвищення ефективності бізнес системи, можуть мати більший успіх, ніж навіть заходи пов’язані з безпосередньою оптимізацією виробництва і ресурсної бази.

Можливості інжинірингу

Основним завданням інжинірингу, є підвищення ефективності. При цьому ефективність, це умовний показник який формується в контексті багатьох чинників які включають доцільне співвідношення економічної ефективності та практичного сенсу.

Моделювання заходів щодо підвищення ефективних показників інвестиційного проекту на ранніх стадіях його реалізації, найкращий спосіб для підвищення основних ефективних показників проекту.

Інжиніринг може дати бізнесу переваги по відношенню до конкурентів, наприклад: знизити собівартість виробництва за рахунок оптимізації виробничого, технологічного чи організаційного процесів; поліпшити якісні показники виробленого продукту або послуги; оптимізувати час витрачається на виготовлення продукту, його доставку та т.д.; поліпшити сервіс обслуговування клієнтів; а також вирішити інші завдання і досягти інших показників в залежності від завдань, що стоять перед бізнесом.

Загальні підсумки

Інжинірингові послуги включають ряд інструментів які дозволяють підвищити економічну ефективність діючого бізнесу, інвестиційного проекту або програми. Інструменти і методи підвищення ефективності підбираються під конкретні проекти в індивідуальному порядку.

Підбір інструментів і вибір методів для отримання результату, залежить від спеціалізації компанії яка надає інжинірингові послуги.

У якості висновку, можна сказати:

 1. Інжиніринг дозволяє поліпшити: старт – ап (інвестиційну ідею, проект), діючий бізнес, виробництво і т.д.;
 2. Від правильно певних цілей і завдань інжинірингової компанії, від форми і методів надання послуг, безпосередньо залежить ефективність результату надання інжинірингових послуг.

Для оперативного отримання інформації про можливості надання інжинірингових послуг, ви можете звернутися до фахівців з контактними даними вказаними на цій сторінці, або на сайті.

Повернення до змісту в статті:

Залишити відповідь