Іжиніринг це форма підвищення ефективності бізнесу. Інжиніринг дозволяє оптимізувати бізнес процеси організації; виробничі процеси і технології; управління та організаційну структуру і т.п. процеси, які поліпшать ефективні показники бізнес діяльності в цілому.

Діяльність інжинірингової компанії полягає в наданні послуг діючому керівництву, топ-менеджменту, власникам, керівнику та / або фахівцям організації, з метою поліпшення основних показників діяльності або досягнення інших заявлених клієнтом цілей.

Надання “інжинірингових послуг” здійснюється в усній і письмовій формі, у вигляді розробки рекомендацій, конкретних рішень (технічних, наукових, в організації управління, юридичних і т.п.).

Інжинірингові послуги, надають на рівнях:

  • Процесному, при якому надання послуг полягає у виконанні конкретних доручень (завдань) поставлених клієнтом;
  • Експертному, при якому клієнт формулює завдання і бажаний результат, а надання послуг полягає в тому, що на підставі поставленого завдання інжинірингова компанія розробляє методи і порядок вирішення поставлених завдань, в тому числі з можливістю їх виконання.

Форма надання інжинірингових послуг визначається в залежності від поставлених завдань і цілей які планує досягти клієнт. Визначення послуг і форми їх надання, це важливий етап у спільній роботі від якого безпосередньо залежить ефективність співпраці в цілому.

Можна виділити наступні напрямки інжинірингових послуг:

  • послуги дослідницького характеру, що стосуються розробки технологічних рішень окремих технологій виробництва і т.п .,
  • послуги проектно конструкторського характеру (розробка документації на технологічні лінії, будівельна тощо),
  • послуги розрахунково-аналітичного характеру (розробка техніко економічних обґрунтувань і т.п.),
  • виробничого характеру (розробка виробничого техніко-економічного обґрунтування, обгрунтувань інвестицій в поліпшення засобів виробництва і т.п.),
  • вироблення рекомендацій в галузі управління і т.п ..

Інжиніринг може дати бізнесу переваги по відношенню до конкурентів, наприклад: знизити собівартість виробництва за рахунок оптимізації виробничого, технологічного чи організаційного процесів; поліпшити якісні показники виробленого продукту або послуги; оптимізувати час витрачається на виготовлення продукту, його доставку та т.д .; поліпшити сервіс обслуговування клієнтів; а також вирішити інші завдання і досягти інших показників в залежності від завдань, що стоять перед бізнесом.

У якості висновку, можна сказати:

  1. Інжиніринг дозволяє поліпшити: старт – ап (інвестиційну ідею, проект), діючий бізнес, виробництво і т.д.;
  2. Від правильно певних цілей і завдань інжинірингової компанії, від форми і методів надання послуг, безпосередньо залежить ефективність результату надання інжинірингових послуг.

Для оперативного отримання інформації про можливості надання інжинірингових послуг, ви можете звернутися до фахівців з контактними даними вказаними на цій сторінці, або на сайті.

Повернення до змісту в статті: інжинірингові послуги; про інжиніринг; рівні інжинірингу; напрямки інжинірингових послуг; можливості інжинірингу; висновки.

Залишити відповідь