Бізнес план

Бізнес план це задуманий комплекс заходів для досягнення бізнес-цілі. Бізнес план може бути представлений у вигляді документа або бути умовно – теоретичним.

Склад і зміст бізнес плану не може бути стандартним, він унікальний для кожного окремого випадку і змінюється в залежності від завдання поставленого Замовником на його розробку. Мінімальний обсяг бізнес плану для комерційних проектів включає в себе:

 • опис бізнес ідеї і заходів по її досягненню;
 • економічні показники витрат і планованого прибутку.

Розширений бізнес план може включати в себе розділи з:

 • описом цілей і завдань;
 • описом економіки проекту;
 • описом галузі ринку, умов ринку в цілому, конкурентного середовища і тенденцій їх розвитку;
 • ризикографію з оцінкою ризиків і планів по їх мінімізації, включаючи умови для виходу з бізнесу;
 • організаційний план включає всі стадії реалізації проекту (ідеї) і планування ресурсів проекту, в т.ч.: план управління проектом; фінансово-організаційний план; план організації трудових ресурсів; план який включає порядок вирішення юридичних проблем (реєстрації юридичних осіб, отримання ліцензій тощо);
 • проектну документацію, включаючи технічний і технологічний плани;
 • маркетинговий план і стратегічний план позиціонування;
 • опис перспектив розвитку проекту;
 • існуючу дозвільну документацію;
 • опис Замовника, Виконавця та їх можливостей.

Мету розробки бізнес плану визначає Замовник, це може бути як оцінка бізнес ідеї для власного використання так і її обгрунтування для отримання інвестицій.