Інжиніринг

Інжиніринг (від латинського “ingenium” – здатність, винахідливість) – діяльність дослідницького, проектно конструкторського, розрахунково аналітичного, виробничого характеру яка включає розробку рекомендацій, спрямованих на поліпшення початкових ефективних показників проектів, продуктів, товарів і т.п..
Найбільше застосування інжиніринг знайшов в технічній, виробничій та будівельній сферах. Поширеність в цих сферах багато в чому обумовлена ​​значною кількістю виникаємих вузькопрофільних питань які потребують спеціальних знань і досвіду для значної кількості технічних і організаційних рішень.
Інжиніринг також здійснюється в інших сферах діяльності, наприклад: бізнес інжиніринг; будівельний інжиніринг; ІТ інжиніринг; управлінський інжиніринг; юридичний інжиніринг; і т.п..
Інжиніринг здійснюється у формі послуг:

 • дослідницького характеру, що стосуються розробки технологічних рішень окремих технологій виробництва і т.п.;
 • проектно конструкторського характеру;
 • розрахунково-аналітичного характеру;
 • виробничого характеру;
 • по виробленню рекомендацій в галузі управління і т.п.

У деяких сферах діяльності інжиніринг не розглядається як щось окреме, він розглядається як невід’ємна частина проекту або бізнес діяльності. Наприклад при проектуванні будівельних об’єктів, де в проекті розміщують схеми логістики, оптимізації використання машин і механізмів, оптимізації або заміни технологічних вузлів для виробництва і т.п..

Бізнес мета

Бізнес мета – це кінцевий результат, який бізнес прагне досягти шляхом здійснення економічної діяльності. Бізнес мета, створює і визначає сенс існування бізнесу як такого.
Цілі можуть бути кінцевими або проміжними. Досягнення кінцевої мети бізнесу, має собою на увазі зникнення сенсу в подальшому здійсненні бізнес діяльності. Проміжна мета, передбачає можливість переорієнтувати бізнес на нові цілі після її досягнення або є етапом для досягнення більш глобальної або кінцевої мети.
Кінцева бізнес мета – не може замислюватися збитковою, вона як невід’ємну частину повинна містити або мати на увазі економічну вигоду для бізнесу. Якщо економічної вигоди немає, то це мета іншого роду: благодійна, саморозвитку, просто мета або т.п. мета. При цьому, проміжна бізнес мета, яка служить для досягнення кінцевої бізнес мети, – може бути збитковою, так як при її досягнення не зникає сенс існування бізнесу.
У бізнес діяльності застосовують всі види цілей. Цілі можуть бути спрямовані, на:

 • створення нових цінностей (продуктів, послуг, товарів тощо.);
 • розвиток або поліпшення ефективності вже існуючого бізнесу;
 • економічними інтереси щодо підвищення продажів, отримання певного обсягу прибутку і т.п.;
 • вирішення інших завдань, що стоять перед бізнесом.

Нова бізнес мета, може бути оформлена у вигляді: бізнес-ідеї, проекту або програми які містять опис самої мети і шляхів для її досягнення.
Зміст і деталізація бізнес мети може бути різною. З точки зору керованості цілями, можна говорити про те, що мета повинна включати логічно мінімальний вміст:

 1. конкретність і визначеність. Тобто сенс мети повинен бути зрозумілий і однаково сприймаємий всіма, без виключення;
 2. кількісну вимірність. Тобто, у мети повинен бути конкретний основний критерій який має кількісний результат. Це можуть бути гроші, цінності чи т.п.;
 3. досяжність і предметність. Досяжність, має на увазі, що мета повинна мати можливість бути досягнутою, якщо її досягти неможливо то це мрія. Предметність має на увазі, що мета повинна відповідати силам і засобам. Якщо мета їм не відповідає то це також мрія;
 4. часову вимірність.

Бізнес план

Бізнес план це задуманий комплекс заходів для досягнення бізнес-цілі. Бізнес план може бути представлений у вигляді документа або бути умовно – теоретичним.
Склад і зміст бізнес плану не може бути стандартним, він унікальний для кожного окремого випадку і змінюється в залежності від завдання поставленого Замовником на його розробку. Мінімальний обсяг бізнес плану для комерційних проектів включає в себе:

 • опис бізнес ідеї і заходів по її досягненню;
 • економічні показники витрат і планованого прибутку.

Розширений бізнес план може включати в себе розділи з:

 • описом цілей і завдань;
 • описом економіки проекту;
 • описом галузі ринку, умов ринку в цілому, конкурентного середовища і тенденцій їх розвитку;
 • ризикографію з оцінкою ризиків і планів по їх мінімізації, включаючи умови для виходу з бізнесу;
 • організаційний план включає всі стадії реалізації проекту (ідеї) і планування ресурсів проекту, в т.ч.: план управління проектом; фінансово-організаційний план; план організації трудових ресурсів; план який включає порядок вирішення юридичних проблем (реєстрації юридичних осіб, отримання ліцензій тощо);
 • проектну документацію, включаючи технічний і технологічний плани;
 • маркетинговий план і стратегічний план позиціонування;
 • опис перспектив розвитку проекту;
 • існуючу дозвільну документацію;
 • опис Замовника, Виконавця та їх можливостей.

Мету розробки бізнес плану визначає Замовник, це може бути як оцінка бізнес ідеї для власного використання так і її обгрунтування для отримання інвестицій.

Ризик

Ризик

Бізнес ідея

Бізнес ідея

Проект

Проект

Замовник

Замовник

Глосарій APP-Invest

Глосарій APP-Invest – це збірник (словник) термінів з описом вузькоспеціалізованих термінів які стосуються діяльності компанії.
Глосарій, дозволить сформувати загальне розуміння використовуваних термінів з клієнтами компанії.

Глосарій

Глосарій – це збірник (словник) термінів. В основному глосарій використовують для опису вузькоспеціалізованих термінів які стосуються конкретного виду діяльності або теми. У перекладі з латинської глосарій означає «зібрання глосс».
Глосарій, як інструмент часто використовується в бізнес діяльності різних компаній. Застосування глосарію дозволяє сформувати загальне розуміння використовуваних термінів серед штатних співробітників компанії і з клієнтами компанії. Загальна однакове розуміння і сприйняття термінів, істотно покращує функцію комунікації.
Кількість термінів, не лімітується. Їх опис може відрізнятися від офіційного або мати специфічні особливості притаманні конкретному підприємству або виду діяльності.

ТЕО

ТЕО – скорочення від «Техніко економічне обґрунтування»