УП

УП – скорочення “Управління Проектами”

Інжиніринг

Інжиніринг (від латинського “ingenium” – здатність, винахідливість) – діяльність дослідницького, проектно конструкторського, розрахунково аналітичного, виробничого характеру яка включає розробку рекомендацій, спрямованих на поліпшення початкових ефективних показників проектів, продуктів, товарів і т.п..
Найбільше застосування інжиніринг знайшов в технічній, виробничій та будівельній сферах. Поширеність в цих сферах багато в чому обумовлена ​​значною кількістю виникаємих вузькопрофільних питань які потребують спеціальних знань і досвіду для значної кількості технічних і організаційних рішень.
Інжиніринг також здійснюється в інших сферах діяльності, наприклад: бізнес інжиніринг; будівельний інжиніринг; ІТ інжиніринг; управлінський інжиніринг; юридичний інжиніринг; і т.п..
Інжиніринг здійснюється у формі послуг:

 • дослідницького характеру, що стосуються розробки технологічних рішень окремих технологій виробництва і т.п.;
 • проектно конструкторського характеру;
 • розрахунково-аналітичного характеру;
 • виробничого характеру;
 • по виробленню рекомендацій в галузі управління і т.п.

У деяких сферах діяльності інжиніринг не розглядається як щось окреме, він розглядається як невід’ємна частина проекту або бізнес діяльності. Наприклад при проектуванні будівельних об’єктів, де в проекті розміщують схеми логістики, оптимізації використання машин і механізмів, оптимізації або заміни технологічних вузлів для виробництва і т.п..

Аутсорсинг

Аутсорсинг (від англійського аутсорсингу: (out-source-using)), це стратегія розвитку компанії. Основна ідея стратегії базується на принципі концентрації зусиль спеціалістів компанії на основному процесі, який приносить прибуток. Якщо процес не приносить дохід, то його передають під управлінням зовнішньої спеціалізованої компанії.
Зусередження зусиль компанії на основному процесі дозволяє організації отримати ряд позитивних переваг, наприклад:

 • організація спільної роботи з зовнішньою компанією, включає в себе ряд особливостей. Фактически робота підприємства у відношенні переданих процесів переходить на роботу за контрактом. Контракт передбачає оцінку видів, обсягів та вартості робіт. Також, контракт дозволяє оцінити виконані роботи в системі: гроші / час / якість;
 • Слабо керовані процеси, завдяки стратегії “аутсорсинг” стають керованими;
 • Удосконалюється якість обслуговування процесів, за рахунок залученої зовнішньої компанії;
 • Передача процесів на обслуговування, в основному дешевше, ніж самостійне обслуговування процесу;
 • і т.п..

Аутсорсинг це хороший інструмент для вирішення поставлених перед організацією завдань, але не “панацея”. Робота з зовнішньою компанією, і сама по собі робота в жорстких умовах контракту – це не так просто. Також не слід забути, що не всі процеси слід передавати, іноді передавати процес проблематичні і дорожче, ніж обслуговувати самостійно.
Існують різні варіанти (схеми) передачі процесу на обслуговування зовнішній компанії, наприклад:

 • передача зовнішній компанії окремих видів робіт, контроль за ходом виконання яких здійснює власний персонал Замовника;
 • передача спеціаліста “в оренду”. Тобто, зовнішня компанія вводить в штат організації Замовника свого спеціаліста, який виконує певні роботи по контракту. Переданий в оренду спеціаліст може підкорятися Замовнику безпосередньо, а також здійснювати функцію підбору персоналу в штат Замовника та його навчання;
 • віддалене обслуговування, для консультацій або фізичного обслуговування. Наприклад в ІТ сфері, для забезпечення роботи програмного забезпечення і т.п.;
 • і т.п..

АПЗ

АПЗ – скорочення від “Архітектурно – проектне завдання”

ОЗР

ОНР – скорочення від “Об’єкт Зовнішньої Реклами”

ПД

ПД – скорочення від “Проектна Документація”

ПМК

ПМК – скорочення від “Проект Металевих Конструкцій”

П або стадія П

“П” або “стадія П” – скорочення від “Проект”. Вказує на етап розробки проектної документації.

РП або стадія РП

“РП” або “стадія РП” – скорочення від “Робочий Проект”. Вказує на етап розробки проектної документації.

Бізнес мета

Бізнес мета – це кінцевий результат, який бізнес прагне досягти шляхом здійснення економічної діяльності. Бізнес мета, створює і визначає сенс існування бізнесу як такого.
Цілі можуть бути кінцевими або проміжними. Досягнення кінцевої мети бізнесу, має собою на увазі зникнення сенсу в подальшому здійсненні бізнес діяльності. Проміжна мета, передбачає можливість переорієнтувати бізнес на нові цілі після її досягнення або є етапом для досягнення більш глобальної або кінцевої мети.
Кінцева бізнес мета – не може замислюватися збитковою, вона як невід’ємну частину повинна містити або мати на увазі економічну вигоду для бізнесу. Якщо економічної вигоди немає, то це мета іншого роду: благодійна, саморозвитку, просто мета або т.п. мета. При цьому, проміжна бізнес мета, яка служить для досягнення кінцевої бізнес мети, – може бути збитковою, так як при її досягнення не зникає сенс існування бізнесу.
У бізнес діяльності застосовують всі види цілей. Цілі можуть бути спрямовані, на:

 • створення нових цінностей (продуктів, послуг, товарів тощо.);
 • розвиток або поліпшення ефективності вже існуючого бізнесу;
 • економічними інтереси щодо підвищення продажів, отримання певного обсягу прибутку і т.п.;
 • вирішення інших завдань, що стоять перед бізнесом.

Нова бізнес мета, може бути оформлена у вигляді: бізнес-ідеї, проекту або програми які містять опис самої мети і шляхів для її досягнення.
Зміст і деталізація бізнес мети може бути різною. З точки зору керованості цілями, можна говорити про те, що мета повинна включати логічно мінімальний вміст:

 1. конкретність і визначеність. Тобто сенс мети повинен бути зрозумілий і однаково сприймаємий всіма, без виключення;
 2. кількісну вимірність. Тобто, у мети повинен бути конкретний основний критерій який має кількісний результат. Це можуть бути гроші, цінності чи т.п.;
 3. досяжність і предметність. Досяжність, має на увазі, що мета повинна мати можливість бути досягнутою, якщо її досягти неможливо то це мрія. Предметність має на увазі, що мета повинна відповідати силам і засобам. Якщо мета їм не відповідає то це також мрія;
 4. часову вимірність.